תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתבר/ 141בני עייש28/06/1979
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתבר/ 141/ 1שינוי קוי בניין30/01/1986
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתבר/ 63הקמת אזור מלאכה ותעשיה קלה, התווית דרכים חדשות ובטול קיימות,25/01/1973
מרכזזמורה, בני עי"שערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 12/ 007/ 4תוספת למבנה קיים
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 141/ 10בני עי"ש01/12/1996
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 141/ 11בני עייש30/11/1995
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 141/ 13בני עייש15/08/1996
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 141/ 26אתר מגדלי המים
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 141/ 6תכנית מס' זמ/6/14118/06/1985
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 141/ 9זמ/9/14113/06/1991
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 142בני עיש24/03/1988
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 143תוכנית מס' זמ/14301/05/1987
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 144בני עייש01/06/1986
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 144/ 2הגדרת תנאים למתן היתר הקמת מחסן בשטח המגרש, והגדרת הדרישות לבנייתו.30/09/2001
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 145/ 1שינוי ייעוד משטח לבניה למגורים ב- 1 לשטח לבניני ציבור.06/04/2003
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 145/ 2בניה על גגות בתים.06/04/2009
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 145/ 3הגדלת מס' יח"ד, הגדלת שטח דירה בקומה א', 23 מ"ר על הגג (גג שטוח).
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 146נאות אשכול06/01/1988
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 148קביעת אזור תעסוקה,קביעת אזור מסחרי וקביעת שטח למבני ציבור.21/06/1981
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 148/ 1אזור תעשיה משולב - בני עייש.
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 554מושב שתולים
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 8/ 12/ 10מסגרת תכנונית להסדרת יח"ד קיימות בשכונת גני טל בבני עייש.
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 8/ 12/ 2תחנת דלק16/09/1994
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 8/ 12/ 3/ 1קביעת הוראות בדבר הרחבת מגורים קימים בבנינים בני 6 קומות.21/09/2006
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 8/ 12/ 7תוספת בחלל גג רעפים לכל דירה, סגירת מרפסות קיימות בקומות ב ו-ג.
מרכזזמורה, בני עי"ש, גדרה, גן יבנה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 800הנחיות למרתפים לגבי אזורי מגורים.14/05/1992
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ במ/ 145בני עייש.18/12/1994
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ במ/ 8/ 12בני עייש.02/03/1995
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ במ/ 8/ 12/ אשינוי לתכנית המאושרת.
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ במ/ 8/ 12/ בבני עייש02/03/1995
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ מק/ 141/ 13/ 2הכהנים 47.02/08/2012
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ מק/ 141/ 17שינוי גודל המגרש21/11/2000
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ מק/ 141/ 19איחוד וחלוקה מחדש07/05/2006
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ מק/ 144/ 1בני עי"ש11/01/1998
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ מק/ 145/ 4איחוד וחלוקה,הגדלת שטחים לצרכי ציבור,שינוי בקווי בנין09/10/2007
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ מק/ 8/ 12/ 1.09/07/1998
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ מק/ 8/ 12/ ב/ 2תכנית מס' זמ/מק/12/8/ב/206/04/1997
מרכזזמורה, שורקות, בני עי"ש, גדרה, גדרות, נחל שורק, בית חלקיה, בני ראם, חפץ חיים, יד בנימיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 511שדרוג מט"ש שגב