תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחוף השרון, חרוציםערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 28על החלטת וץ מחוזית לאשר תכנית מס' חש/ 10/ 15
מרכזחוף השרון, חרוציםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 06/ 464/ 4בקשה להיתר הקמת קיוסק, משרד, חדרי קירור, אזור ישיבה
מרכזחוף השרון, חרוציםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 05/ 419/ 4דחיית התנגדות לבקשה להקלה בבי"ח
מרכזחוף השרון, חרוציםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 06/ 485/ 4דחיית התנגדות והקמת מבנה והקלה בגובה מ-20 מ' ל- 21.10- חבר וועדה
מרכזחוף השרון, חרוציםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 09/ 113/ 4התנגדות למתן היתר
מרכזחוף השרון, חרוציםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהחש/ 10/ 193/ 4סלילת כביש
מרכזחוף השרון, חרוציםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 11/ 005/ 4סלילת כבישים
מרכזחוף השרון, חרוציםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 11/ 036/ 4התנגדות לתוספת לצרכניה
מרכזחוף השרון, בני ציון, בצרה, חרוציםתוכניתחש/ 138בית ספר חו"בב - דרום
מרכזחוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ 150הקמת מתקן סניקה
מרכזחוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ 28כפר חרוצים28/10/1965
מרכזחוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ 28/ 1כפר חרוצים25/03/1971
מרכזחוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ 28/ 10חרוצים09/04/1992
מרכזחוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ 28/ 14.
מרכזחוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ 28/ 2כפר חרוצים20/02/1975
מרכזחוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ 28/ 3קוטג'ים ובניה על עמודים - הגדלת אחוזי בניה22/06/1978
מרכזחוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ 28/ 5כפר חרוצים15/03/1984
מרכזחוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ 28/ 7חרוצים13/02/1986
מרכזחוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ 28/ 8הקצאת שטח למקלט צבורי (קיים)08/08/1996
מרכזחוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ 28/ 9מועדון יום למבוגרים.25/04/1991
מרכזחוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ 34/ 4/ אבעלות פרטית - חרוצים11/12/1994
מרכזחוף השרון, בני ציון, חרוציםתוכניתחש/ 96/ א/ 1כביש גישה לבית אריזה יכין
מרכזחוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ מק/ 28/ 13הקטנת קו בנין קדמי.09/09/2008
מרכזחוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ מק/ 28/ 16שינוי בחלוקת המגרשים11/06/2000
מרכזחוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ מק/ 28/ 16/ 1ביטול תוספת 6% בשטח עיקרי
מרכזחוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ מק/ 28/ 19הקמת בריכת שחיה - משפחת גל.
מרכזחוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ מק/ 28/ 20תוספת בריכת שחיה והעברת זכויות.07/09/2010
מרכזחוף השרון, חרוציםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 529חרוצים מערכת ביוב מרכזית ותחנות שאיבה.