תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחוף השרון, געשערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 2ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את ת. חש/ 8/ 11
מרכזחוף השרון, געשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 05/ 312/ 4דחיית התנגדות לבקשה לשימוש חורג
מרכזחוף השרון, געשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 08/ 478/ 4התנגדות לשימוש חורג לאולם ארועים
מרכזחוף השרון, געשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 12/ 226/ 4היתר בניה
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ 53שמורת טבע פלוליום געש07/10/1966
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ 8קביעת אזורים, התווית דרכים וחניות29/06/1967
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 1שנוי באזורים, התויית דרכים וחניות חדשות ובטול דרכים קיימות01/01/1976
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 10/ אתוספת של 80 מ"ר לת.תדלוק קיימת מסוג ב' עפ"י תמא/ 18 בשטח שנועד לת. תדלוק.07/07/2005
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 11ש.יעוד מחקלאי לתעשיה, מסחר וכו'
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 14אזור נופש וספורט בגעש09/08/2006
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 14/ 2הוספת תכלית אירועים לשטח תרבות נופש וספורט.
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 15תוכנית חש/ 8/ 15
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 16/ 1געש-מתחם הטירה. שינוי מחקלאי לאזור נופש וספורט(לרבות גן אירועים) ודרך.
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 18קומפילצית רקע געש מערב.
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 2קיבוץ געש09/09/1976
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 3קיבוץ געש29/12/1983
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 3/ 1קביעת הוראות לאישור תכנית בינוי כתנאי למתן היתרי בניה.
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 3/ אהקטנת רוחב כביש גישה ראשי ל-15 מ',קביעת קו בנין.01/05/1987
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 5שנוי ייעוד למגורים.30/03/2000
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ 80ברכת געש01/11/1979
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ מק/ 8/ 10הקמת תחנת דלק וקביעת הוראות בניה05/07/2001
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ מק/ 8/ 10/ אתוספת 80 מ"ר לתחנת תדלוק קיימת
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ מק/ 8/ 3/ 1קביעת הוראות לאישור תכנית בינוי כתנאי למתן היתרי בניה
מרכזחוף השרון, געשתוכניתחש/ מק/ 8/ 5/ 1קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה פרטיות
מרכזחוף השרון, געשבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 123שמוש חורג מחסנים ותצוגות.
מרכזחוף השרון, געשבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 148אישור תכנית בינוי לפי הוראות תכנית חש/3/8.
מרכזחוף השרון, געשבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 148/ אבינוי קבוץ געש
מרכזחוף השרון, געשבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 148/ בבינוי לאזור מגורים שלב ב'
מרכזחוף השרון, געשבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 156בינוי קבוץ געש חש/ 8/ 3
מרכזחוף השרון, געשתוכניתמשמ/ 42/ חששפיים05/05/1987