תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים269/ 07/ 2בקשה לשימוש חורג לסככת גידול בקר ומחסן
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים284/ 09/ 2דיר צאן+מחסן חקלאי מוצע
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 033/ 5952שיוני בקו בנין צידי, טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 11634/ 031שינוי קו בנין, טובא זנגריה22/03/2005
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 002שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית לפיסעיף 62(א)(4) לחוק התכונן והבניה תשכ"ה - ט07/06/1998
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 003תוכנית אג/ מק/ 5952/ 00311/09/1997
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 004שינוי בקווי בנין, טובא - זנגריה
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 005הגדלת שטחי ציבור, שינוי לתכנית המתאר ג / 5952 טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 009תכנית איחוד וחלוקה, שינוי למתאר, טובא זנגריה22/05/2000
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 010תיקון הוראות תכנית ג / 5952 בדבר הוראות בינוי טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 011תוספת יח"ד בטובא01/09/2003
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 013שינוי קו בנין - טובא זנגריה25/01/2000
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 021שינוי בקו בנין, טובא זנגריה08/09/2003
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 026איחוד וחלוקה בהסכמה, טובא זנגריה20/07/2006
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 027איחוד וחלוקה בהסכמה, טובא זנגריה
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 028איחוד וחלוקה, טובא זנגריה31/01/2007
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 030שינוי קו בנין, טובא - זנגריה22/08/2005
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 033שינוי בקו בנין בהתאם להוראות סעיף 62א(א)4 לחוק, טובא27/11/2003
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 034שינוי קו בנין, טובא זנגריה25/09/2006
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 035שינוי קו בנין, טובא זנגריה
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 037שינוי קווי בניין , טובא זנגריה
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 039שינוי קווי בניין ותכסית , טובא זנגריה
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 040שינוי קווי בניין והגדלת תכסית קרקע , טובא זנגריה29/07/2009
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 043שינוי קווי בניין - טובא זנגריה06/09/2012
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 044תכנית מפורטת לשינוי קו בניין - כפר טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 6090/ 041שינוי הוראות קו בנין, טובא - זנגריה
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 7169/ 11שינוי קו בנין, טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 7668/ 029איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי הוראות קו בנין, טובא זנגריה
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 9687/ 014איחוד וחלוקה למגרשים בהסכמה, טובא זנגריה26/11/2001
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 10095חלוקת שטחי מגורים א' למגרשים דו משפחתיים, שינוי למתאר, טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 10144שינוי יעוד ממגורים למבנה ציבור - מסגד, שינוי למתארטובא.
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 11110מתקנים הנדסיים סטובא-זנגריה01/02/2001
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 1137 - צפוןישוב בדווים בטובא21/08/1971
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 11571חלוקה מחדש למגרשי מגורים, טובא זנגריה
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 11634חלוקת מגרשים בטובא19/09/2000
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 12207שינוי יעוד קרקע ציבור למגורים בטובא18/02/2004
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 12208שינוי יעוד קרקע ממבני ציבור למגורים בטובא19/09/2002
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 12815תוכנית מתאר לטובא זנגריה21/07/2008
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 12873שינוי הוראות הבניה בטובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 13651מתחם דרומי טובא זנגריה
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 1765ישוב בדואים -טובא23/01/1975
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 17776תוכנית מתאר מקומית מפורטת טובא זנגריה
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 17777שינויים בדרך משולבת, טובא זנגריה
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 18501שנוי בדרכים בעקבות פס"ד ובכפוף להסכמה, טובא זנגריה31/08/2011
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 2629חלוקת מגרשים -טובא28/09/1979
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 3907שכונה מזרחית -טובא - (גניזה)
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 4254שנוי יעוד למגורים, טובא - (גניזה)
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 4987הרחבת תחום הבניה של טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 516תחום הבניה -טובה
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 5952תכנית מתאר -טובא30/05/1991
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 6090שינוי יעוד למגורים ,טובה07/02/2000
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 6964שנוי יעוד לבניני ציבור, טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 7006בתים אפורים, טובא - (גניזה)
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 7169שנוי תוואי דרכים -טובא11/03/1998
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 7184שנוי יעוד למסחרי ושרותי דרך -טובא24/03/1994
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 7293שנוי ל4987- -טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 7331שנוי יעוד לבית קברות -טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 7399שנוי יעוד מצבורי למגורים-טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 7668שנוי יעוד למגורים, טובא20/08/2006
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 8283שנוי יעוד למלאכה ומסחר, טובא07/09/1995
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 8561שינוי מערכת דרכים, שינוי למתאר, טובא - (גניזה)
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 8673העברת דרך גישה בתוך מגרש 454, שינוי למתאר, טובא.21/12/1999
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 8889הקמת מתנ"ס, שינוי למתאר, טובא זנגריה.
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 8924שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי, שינוי למתאר, טובא זנגריה.12/12/1996
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 9133תיירות ומסחר "מבוא ירדן" , שינוי למפורטת, טובא זנגרייה.
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 9144שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ולמרכז אזרחי, שכונה צפונית, טובא.
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 9539מלון נופש, כפר הבדואי, טובא20/09/1998
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 9687הרחבה מזרחית לטובא זנגריה, שינוי למתאר.14/03/2000
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהישות כלליתעתמ/ 08/ 48חסן מוחמד מנדורי נגד ועדה מחוזית לתו"ב צפון וכו'
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהישות כלליתעתמ/ 09/ 155חסן מוחמד מנדורי נגד ועדה מחוזית צפון, מו"מ טובא זנגריה
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתתממ/ 2/ 35תכנית מתאר מחוזית חלקית - מחוז הצפון - שינוי מס' 35 - הרחבת טובא-זנגריה28/02/2006
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתתרשצ/ 1/ 49/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתתרשצ/ 2/ 49/ 1תכנית לרישום שיכונים ציבוריים, טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתתרשצ/ 3/ 49/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים , טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתתרשצ/ 4/ 49/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתתרשצ/ 4917/ 1תכנית רישום שיכונים ציבוריים, טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתתרשצ/ 5/ 49/ 1תכנית רישום שיכון ציבורי, טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתתרשצ/ 6/ 49/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתתרשצ/ 7/ 49/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, טובא
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתתרשצ/ 8/ 49/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, טובא