תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחוף השרון, בצרהערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 27על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר תכנית חש/10 / 15 מושב בצרה
מרכזחוף השרון, בצרהערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 10ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות תכנית חש/ 12/ 17/ א חוף השרון בצרה
מרכזחוף השרון, בצרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 05/ 439/ 4סירוב היתר לסככת עגלים
מרכזחוף השרון, בצרהבקשה ועדה מקומיתחש/ 08/ 5438שימוש חורג בקרקע חקלאית לאתר פסולת גושית+ גדר.
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 104/ 2קביעת אזור מגורים10/12/2001
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 104/ אאיחוד וחלוקה של מגרשי המגורים בהסכמת הבעלים06/04/1997
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 12שינוי אזור חקלאי לשטח פתוח , התווית דרכים חדשות.09/09/1953
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 12/ 11מלאכה ותעשיה - בצרה
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 12/ 13.
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 12/ 15שינוי ממגורים בחקלאי למגורים א'והגדלת יח"ד16/08/1999
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 12/ 17/ אהוספת שימוש של מסחר וקביעת הוראות לחנויות בשטח המסחרי.
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 12/ 17/ באזור ספורט פנאי ונופש ומרכז מבקרים בצרה.
מרכזחוף השרון, בצרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 12/ 225/ 4היתר למחסן אחסון נסורת
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 12/ 25בצרה הגדרת היעודים והשימושים לישוב קהילתי.
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 12/ 3הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 12/ 32לאפשר פעילות אירוח והסעדה בנוסף לפעילויות הפל"ח המותרות.
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 12/ 36שינוי יעוד לאטרקציות תיירותיות
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 12/ 40שינוי לתכנית חש/ במ/ 104 - תוספת שטחים עיקריים ושירות
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 12/ 7חלוקה עפ"י סימן ז ללא הסכמת הבעלים בבצרה. .14/11/1991
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 12/ 7/ 1תוספת זכויות בניה ובריכת שחיה פרטית במגרש
מרכזחוף השרון, בני ציון, בצרה, חרוציםתוכניתחש/ 138בית ספר חו"בב - דרום
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 47ביעת איזור למתקני טיהור עבור הביוב המרכזי של רעננה14/09/1967
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 81/ 1הרחבה של מושב שיתופי חיילים17/06/1954
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 104/ 2/ 1תכנית להקמת בריכות שחיה11/04/2005
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 104/ 2/ 2לקבוע הנחיות להקמת בריכת שחיה פרטית.
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 12/ 23בריכת שחיה -מושב בצרה23/04/2002
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 12/ 23/ 1שינוי גודל יחידת הדיור המותר בנחלה.
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 12/ 23/ 2שינוי לתוכנית חש/ 12/ 23, חש/ 10/ 10, חש/ 10/ 1117/05/2010
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 12/ 24קביעת הנחיות12/05/2002
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 12/ 27בצרה - בריכת שחיה18/08/2003
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 12/ 28בריכת שחיה פרטית01/09/2004
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 12/ 29קביעת הנחיות להקמת בריכת שחיה פרטית בתחום התכנית
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 12/ 30הנחיות להקמת בריכת שחיה פרטית, הבטחת תנאי בריאות ואיכות הסביבה02/11/2004
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 12/ 33הקמת בריכת שחיה פרטית בשטח של 40 מ"ר בתחום המגרש.01/07/2010
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 12/ 37הקמת בריכת שחיה פרטית.28/03/2011
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 12/ 38קביעת הוראות בינוי למיקום מבנה מגורים בנחלה והקמת בריכת שחיה.13/01/2011
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 12/ 39הקמת בריכת שחיה פרטית ושינוי בהוראות בינוי.06/09/2012
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 12/ 43הקמת בריכת שחיה פרטית
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 12/ 44שינוי להוראות בינוי והקמת בריכת שחיה פרטית
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 12/ 7/ 2שינוי לתכנית חש/ 12/ 7 - שינוי קווי בנין
מרכזחוף השרון, בצרהבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 1344 מבנים-תכנית לשמוש חורג לחנויות, תצוגה ומסעדה.
מרכזחוף השרון, בצרהבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 137בקשה להיתר להקמת מבנה מזכירות מושב בצרה.
מרכזחוף השרון, בצרהבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 140הקמת סככת עגלים בשטח עיקרי מבוקש 1512 מ"ר + הריסה.
מרכזחוף השרון, בצרהבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 144תוספת משרדים לועד המושב וחדר לרכזת גני ילדים.
מרכזחוף השרון, בצרהבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 153בקשה להיתר הקמת מבנה גן ילדים.
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתמשמ/ 46/ 1הכנת תוכנית מפורטת לצרכי רישום16/06/1994
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתמשמ/ 46/ 2שינוי משבצות חקלאיות07/08/1997
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתמשמ/ 46/ 3שינוי משבצות חקלאיות23/11/1998
מרכזחוף השרון, בצרהתוכניתמשמ/ 46/ חשבצרה05/11/1987