תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחוף השרון, כפר נטרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהחש/ 07/ 282/ 4דחיית התנגדות לשינוי יעוד לטובת תיקון כביש 561
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 1קביעת אזורים, ביטול דרכים09/11/1967
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 10.
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 11קביעת שטח למלאכה ותעשיה.
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 11/ אאזור תעשיה כפר נטר.28/02/1996
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 11/ בתוספת שטחי שרות למטרות חניה.קביעת הוראות בינוי.קביעת מספר מרתפים25/06/2006
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 12הקמת בריכות שחיה פרטיות.27/11/1997
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 15.
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 16הרחבת כפר נטר.13/05/1999
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 16/ 1הרחבת זכויות בניה במגרש 174
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 16/ 3הרחבת זכויות בניה במגרש 176
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 17לאחד ולחלק מחדש,לשנות יעוד של חלק מחלקה,קביעת הוראות, תנאי בניה וקווי בנין.20/10/2003
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 2שינויים קלים בחלקות ובדרכים בהתחשב בקו המתח הגבוה18/09/1969
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 3הגדלת קווי בנין01/03/1971
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 4כפר נטר18/11/1971
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 5קביעת אזורים, בטול דרכים קיימות ושבילים, התווית דרכים חדשות23/12/1976
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 7כפר נטר07/01/1982
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 7/ אקביעת יעודי קרקע18/01/1989
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 9כפר נטר25/12/1989
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ מק/ 21/ 16/ 2שינוי לתכנית חש/ 21/ 16 - הקמת בריכת שחיה פרטית.26/02/2009
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ מק/ 21/ 16/ 4הקמת בריכת שחיה פרטית במגרש 171.
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ מק/ 21/ 18שינוי קו בנין מערבי מ- 3 מ' ל- 0.75 ס"מ מהגדר02/04/2012
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ מק/ 21/ 19קביעת הוראות בינוי,, קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה23/08/2006
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ מק/ 21/ 20/ 1הגדלת מס' יח"ד.12/04/2011
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ מק/ 21/ 21הרחבת רחוב השלום כפר נטר.
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ מק/ 21/ 22שינוי לתכנית חש/ 21/ 7 - שינוי תוואי שביל ללא שינוי בסה"כ שטחים
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ מק/ 21/ 24תוספת הוראות להקמת בריכה שחיה פרטית במגרש לבעלי מקצוע.20/01/2009
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ מק/ 21/ 25קביעת הוראות בינוי בנחלה.13/01/2011
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ מק/ 21/ 26תכנית להקמת בריכת שחיה פרטית רח' השיטה 51 בכפר נטר.13/01/2011
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ מק/ 21/ 28שינוי בהוראות בינוי בנחלה.06/10/2011
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ מק/ 21/ 29הקמת בריכת שחייה פרטית במגרש 13719/05/2011
מרכזחוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ מק/ 21/ 31שינוי לתכנית חש/ 21/ 7 , חש/ 21/ 12, חש/ 10/10 , חש/ 10 / 11, חש/ 10/ 15 -02/08/2012
מרכזחוף השרון, בית יהושע, כפר נטר, תל יצחקבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 135אשור קן ביוב מרכזי כפר נטר - בית יהושע.
מרכזחוף השרון, כפר נטרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 424קווי הולכה לביוב כפר נטר