תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזיבנהתוכניתבר/ 100חלוקה חדשה למגרשים, התווית דרך ושביל, ביטול דרך קיימת וקביעת אזורים: מגורים.30/01/1969
מרכזיבנהתוכניתבר/ 274קביעת אזורים למגורים , תוספת 2900 יח"ד וקביעת תכליות והוראות בניה.14/11/2002
מרכזיבנהתוכניתבר/ 28חלוקה למגרשים עבור בנינים צבוריים ושטח צבורי פתוח, למגרש אחד לאזור מגורים13/07/1967
מרכזיבנהתוכניתבר/ 3התווית דרך חדשה
מרכזיבנהתוכניתבר/ 362יבנה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזיבנהתוכניתבר/ 66/ 1יטול חלק מגבולות החלוקה הקיימת וחלוקת השטח מחדש כמסומן בתשריט.19/02/1970
מרכזיבנהתוכניתבר/ 66/ 2קביעתם של אזורים לבנייני ציבור ולשטחים ציבוריים פתוחים ולאזור ספורט.19/02/1970
מרכזיבנהתוכניתבר/ 66/ 3קביעתם של האיזורים לבנייני ציבור ולשטחים ציבוריים פתוחים.18/09/1969
מרכזיבנהתוכניתבר/ 83/ 2התווית דרך חדשה וביטול דרך קיימת21/10/1976
מרכזיבנהתוכניתבר/ 83/ 3ביטול חלק של דרך חקלאית והמרתה לאזור חקלאי.27/11/1980
מרכזיבנהתוכניתבר/ 90חלוקה לאזורים, קביעת דרכים חדש וחלוקה לחלקות.13/06/1968
מרכזיבנהתוכניתבר/ בת/ 204/ אמ.א. חבל יבנה.14/11/1996
מרכזיבנהתוכניתגמ/ 551לתכנן את השטח הנכלל בתכנית זו,להתוות דרכים חדשות ולאתר שטחי תעשיה01/12/1955
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 100/ 3רמות בן צבי29/01/1976
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 100/ 4איחוד וחלוקה מחדש של מגרשי בניה ותכנון ופיתוח השטח למען הקמת רובע מגורים חדש.15/06/1978
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 100/ 5שינוי בגבולות ובשטחי המגרשים 22-7.20/03/1980
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 105ליצור איזורים מיוחדים שבהם נוסף ליעודם המקורי תותר כרית כורכר או חול זמנית28/11/1974
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 106חולות יבנה, בריכות חמצון ואזור חקלאי13/03/1977
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 114העברת קו דלק, "8. תת קרקעי נוסף לקו קיים של "613/09/1979
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 118תכנון ופיתוח השטח למען הקמת רובע מגורים חדש במקום הישן הקיים16/10/1977
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 122תכנון ופתוח השטח למען הקמת שכונה חדשה שתכיל 3 רובעים למגורים לבניה עצמית.08/05/1980
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 124שינוי ייעוד משטח מגורים לשטח מסחרי,שטח ציבורי פתוח,שביל וחניה ציבורית.08/01/1981
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 125איחוד שטח לתחנת מגן דוד אדום בתחום מרכז עירוני ראשי.12/06/1980
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 126שינוי יעוד משטח לתכנון לשטח לבניני ציבור-בית ספר.12/06/1980
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 127ייעוד שטח לבניני ציבור וחניה ציבורית.14/08/1980
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 134שינוי בגבולות מגרשים לצורך הגדלת דירות,שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ולחניה.11/12/1980
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 139דרך גישה לרכב לבי"ס מפתן.09/04/1981
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 146ביטול שביל להולכי רגל ומתן אפשרות להרחבת דירות21/06/1981
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 151שינוי בתוואי כביש עוקף צפוני יבנה09/04/1981
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 3/ 62/ 3פינוי יחידות דיור ארעיות והקמת 529 יחידות דיור חדשות06/04/1978
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 5/ 62/ 3/ אשינוי ליעוד חלק ממגרש 700 שיעודו ציבורי פתוח.20/12/1979
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 6/ 62/ 3/ אליצור מגרשים לבניה נמוכה ומגרשים למוסדות ציבור,חנות אחת,שטח ציבורי פתוח.29/05/1980
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 600מתאר יבנה16/08/1979
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 66/ 19קביעת אזורים למגורים,לבניני ציבור,לשטח ציבורי פתוח ושבילים.04/12/1975
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 66/ 19/ 1קביעת אזורים למגורים, לבניני ציבור, לשטח ציבורי פתוח.08/09/1977
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 66/ 19/ 2קביעת אזורים למגורים,לבניני ציבור ולשטח ציבורי פתוח.05/08/1976
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 66/ 19/ 3לשנות את החלוקה הקיימת ןלבטל את המגרשים לבניה דו-משפחתיים לבניה מיוחדת.26/06/1977
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 66/ 19/ 4שינוי בגודל מגרשי ציבור והקטנת שטח מסחרי16/10/1977
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 66/ 19/ 5חלוקה מחדש של שטח אזור מגורים,שטח ציבורי פתוח ושטחי חניה בהתאם לתכנית הבנוי.12/11/1978
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 66/ 20איחוד וחלוקת השטח מחדש בהתאם לתשריט.17/07/1975
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 66/ 24תקון גבולות האזורים, שיטחם ויעודם.10/10/1977
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 66/ 24/ אשינוי ייעוד מציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור-מועדון קהילתי.24/02/1980
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 66/ 27קביעת אזורים לבניני ציבור,שטחים למיתקני ספורט,לפי שימושם ושטחים ציבוריים פתוחי30/06/1977
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 66/ 27/ 1שינוי גבולות של המגרשים של בית ספר ממלכתי דתי ובית ספר הממלכתי10/09/1980
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 66/ 28קביעת אזורים למגורים, לבנייני ציבור, לשטח ציבורי פתוח, כבישים ושבילים.23/04/1976
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 66/ 33שינוי יעוד משטח לרה-תכנון למגרש לבנין ציבורי ומקלט ציבורי .31/01/1980
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 66/ 4לשנות את גבולות החלוקה הקיימת בהתאם למסומן בתשריט.16/09/1971
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 66/ 5בשטח המיועד לתכנון לבוע אזור למגורים ג' בהתאם למסומן בתשריט.19/08/1971
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 66/ 6תקנות בניה ביבנה.19/09/1971
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 66/ 8ביטול חלק מגבולות החלוקה הקיימת וחלוקת השטח מחדש, קביעת שטחים לבניני ציבור.07/11/1974
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 90/ 2לשנות יעוד השטח מאיזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'.31/05/1973
מרכזיבנהתוכניתזמ/ 90/ 3איחוד החלקות וחלוקת השטח מחדש בהתאם לתשריט המצורף.08/10/1978
מרכזיבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםיב/ 03/ 713/ 4התניית היתר בתשלום היטל השבחה
מרכזיבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםיב/ 04/ 323/ 4דחיית התנגדות לתוספת בנייה לבית כנסת
מרכזיבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםיב/ 04/ 950/ 4סירוב לשינויים בפתחים בחזית בית
מרכזיבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםיב/ 05/ 128/ 4ערר על תנאי לוהספת מרתף ושינויים
מרכזיבנהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהיב/ 05/ 401/ 4דחיית התנגדות לתכנית בסמכות מקומית
מרכזיבנהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהיב/ 06/ 313/ 4דחיית תוכנית
מרכזיבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםיב/ 10/ 001/ 4התנגדות לשימוש חורג
מרכזיבנהתוכניתיב/ 100/ 1יבנה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזיבנהתוכניתיב/ 100/ 4/ 1שינוי ייעוד ממסחרי לבניני ציבור24/07/2002
מרכזיבנהתוכניתיב/ 101יבנה-הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזיבנהתוכניתיב/ 110קביעת אזור ספורט והגדרת תכליות שימושים והוראות בניה.10/09/1981
מרכזיבנהתוכניתיב/ 118/ 1ביטול דרך ושינוי היעוד לאזור מגורים א', שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשטח ציבורי31/01/1985
מרכזיבנהתוכניתיב/ 118/ 2שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור - עבור אחסנת ציוד גמ"ח.08/02/1996
מרכזיבנהתוכניתיב/ 118/ 4דיור מוגן
מרכזיבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםיב/ 12/ 78/ 4שימוש חורג
מרכזיבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםיב/ 12/ 90/ 4אי מתן החלטה מתקן תקשורת
מרכזיבנהתוכניתיב/ 122/ 11שינוי בקו בנין קדמי במגרש 1084 מ-5.0 מ' ל-4.59 מ'12/11/1992
מרכזיבנהתוכניתיב/ 122/ 12שינוי באחוזי בניה באזור מגורים א' בלבד מ-%40 ל-%50 בשתי קומות.16/06/1994
מרכזיבנהתוכניתיב/ 122/ 13שינוי גודל מינימלי למגרש19/03/1998
מרכזיבנהתוכניתיב/ 122/ 14שינוי יעוד משטח למרכז אזרחי על פי תכנית מפורטת מס' יב/122/ 208/05/2002
מרכזיבנהתוכניתיב/ 122/ 4שינוי יעוד מקנטרי קלאב ל-שטח לבנייני ציבור ומגורים א'.01/05/1987
מרכזיבנהתוכניתיב/ 122/ 4/ אשנוי יעוד מקאנטרי קלאב ושצ"פ למגורים,22/01/1998
מרכזיבנהתוכניתיב/ 122/ 5שינוי יעוד ממגרש מסחרי שכונתי למגורים א ושינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים א01/05/1987
מרכזיבנהתוכניתיב/ 122/ 6שינוי קוי בנין19/02/1987
מרכזיבנהתוכניתיב/ 122/ 8יעוד שטחים לשכונת מגורים בבניה נמוכה וחלוקה30/07/1989
מרכזיבנהתוכניתיב/ 122/ 9שינוי קוי בניין05/08/1990
מרכזיבנהתוכניתיב/ 122/ בשינוי קו בנין והתווית דרכים חדשות16/06/1983
מרכזיבנהתוכניתיב/ 122/ גשינוי קוי בנין03/05/1985
מרכזיבנהתוכניתיב/ 126/ 1שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לאיזור מגורים א'.03/05/2001
מרכזיבנהתוכניתיב/ 129תכנון אזור מרכזי ראשי לפי הנחיות תכנית המתאר יזמ/60020/08/1981
מרכזיבנהתוכניתיב/ 129/ 11קביעת שטחי גלריות עד %50 משטח הקומוה המסחרית בקומה אחת בלבד כתוספת לאחוזי בניה19/03/1992
מרכזיבנהתוכניתיב/ 129/ 11/ אתוספת שטח המרפסת למנין השטחים העיקריים12/07/2001
מרכזיבנהתוכניתיב/ 129/ 12שינוי הוראות בניה בצורה שכיסוי הקרקע המותרת תעלה ל%50,בלי לשנות את הסה"כ המותר04/08/1994
מרכזיבנהתוכניתיב/ 129/ 15יצירת מסגרת תכנונית למרכז עסקים ראשי לעיר, בשילוב מבני מגורים.
מרכזיבנהתוכניתיב/ 129/ 15/ 1מע"ר יבנה - קטע מערבי
מרכזיבנהתוכניתיב/ 129/ 2מע"ר יבנה (ישן)
מרכזיבנהתוכניתיב/ 129/ 8שינוי יעד ממסחר למרכז אזרחי
מרכזיבנהתוכניתיב/ 132קביעת אזור מגורים א' ואיזור מגורים מיוחד,קביעת שטח לבנייני ציבור.21/06/1981
מרכזיבנהתוכניתיב/ 132/ 1העתקת תוואי כביש, העתקת שני מגרשים לשטח בינוי ציבורי ושינוי בחלק מקווי בנין.05/08/1982
מרכזיבנהתוכניתיב/ 132/ 10שינוי יעוד לשרותים הנדסיים ושצ"פ29/08/1985
מרכזיבנהתוכניתיב/ 132/ 10/ 1שנוי יעוד משטח צבורי פתוח לשטח לבניני ציבור מיוחד וקביעת שטחים מותרים לבניה.23/06/2005
מרכזיבנהתוכניתיב/ 132/ 11שינוי בקו בנין צדדי במגרש 5272 מ-3 מטר ל-2 מטרב.23/09/1987
מרכזיבנהתוכניתיב/ 132/ 12תכנון והתווית רשת דרכים כמסומן בתשריט.11/06/1990
מרכזיבנהתוכניתיב/ 132/ 12/ 1יב/ 132/ 12/ 1
מרכזיבנהתוכניתיב/ 132/ 14שינוי בקו בנין צדדי מ- 3.00 מ' ל- 2.50 מ' כמסומן בתכנית.10/08/1995
מרכזיבנהתוכניתיב/ 132/ 15שינוי בהוראות הבניה בתכנית.30/12/1993
מרכזיבנהתוכניתיב/ 132/ 19גן לאומי חולדה - אתר הנצחה ומורשת לחיל הנדסה.12/03/2001
מרכזיבנהתוכניתיב/ 132/ 2שינוי יעודי קרקע07/09/1983