תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזיבנהתוכניתיב/ 167/ 2פרוייקט התחדשות עירונית במסלול פינוי בינוי - עבור מתחם הכלנית השושנים ביבנה.23/07/2007
מרכזיבנהתוכניתיב/ 260יב/ 260