תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזיבנהתוכניתיב/ 260יב/ 260
מרכזיבנהתוכניתיב/ מק/ 157/ 3הרחבת דירה16/05/2000