תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ 314/ 20משמר השבעה04/09/2007
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ 314/ 21איחוד וחלוקה; שינוי יעוד , זכויות בניה15/03/2005
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ 314/ 7קביעת תכנית מתאר מתוקנת למושב25/09/1973
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ 314/ 8משמר השבעה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ 314/ 9משמר השבעה13/04/1978
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ 314/ 9/ גתקנון18/08/1994
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ 314/ 9/ דשינוי תקנון
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ מק/ 314/ 19תכנית מתאר מקומית מס' גז/מק/19/31408/05/1997
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ מק/ 314/ 22.
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ מק/ 314/ 26מושב משמר השבעה - הקטנת קו בנין בבית מגורים05/01/2006
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ מק/ 314/ 28הקטנת קו בנין בחזית דרום-מערבית.10/05/2005
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ מק/ 314/ 31איחוד וחלוקה של מגרשים, שינוי בקוי בניין
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ מק/ 314/ 31/ אאיחוד וחלוקה של מגרשים,שינוי בקוי בנין.31/10/2007
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ מק/ 314/ 32שינוי בקווי בנין הקבועים בתכנית.24/06/2007
מרכזעמק לוד, משמר השבעהבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 756שנויים במבנה מאושר + תוספת והסבה לשמוש חורג למטרת אחסון כלי בית ואנסטלציה + הר
מרכזעמק לוד, משמר השבעהבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 757שמוש חורג במבנה מאושר למטרת אחסון שלבי פלסטיק לתריסים
מרכזעמק לוד, משמר השבעהבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 781היתר למבנה קיים ובקשה לש.חורג לאחסון פרופילי אלמניום
מרכזעמק לוד, משמר השבעהבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 792שמוש חורג יצור מכניקה עדינה.
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגמ/ 314/ אמשמר השבעה07/03/1957
מרכזעמק לוד, משמר השבעהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 03/ 132/ 4התניית היתר לגדר בהסכמת שכן
מרכזמצפה אפק, עמק לוד, בית דגן, משמר השבעהתוכניתמח/ 240כביש 412 מצומת בית דגן עד מחלף שפירים.
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתמשמ/ 134שינוי משבצות חקלאיות21/08/1994
מרכזעמק לוד, משמר השבעהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעל/ 12/ 157/ 4היתר בניה
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתעל/ 314/ 34משמר השבעה שינוי גבולות מגרשים
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתעל/ 314/ 9/ בשינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתעל/ מק/ 314/ 33מרחב תכנון מקומי עמק לוד- שינוי הוראות לבריכת שחייה
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתעל/ מק/ 314/ 35שינוי משבצת צהובה