תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ 1נחלים
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ 11שינוי יעוד קרקע מחקלאי לספורט ובילוי.29/03/2005
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ 14קביעת הוראות לחלוקת חלקות 102,103 / משקי עזר14/11/1991
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ 16תוספת מגרשי מגורים12/02/1996
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ 2ישיבת נחלים12/09/1968
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ 21נחלים03/11/1996
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ 23.
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ 24אזור מלאכה ותעשיה נקיה מרכז שרותים מיוחד
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ 25תוכנית גז/ 424/ 2522/07/2003
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ 3פרצלציה של מגרשים ,בטול חלק ממגרש בית הספר01/03/1973
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ 9תכנית לבית עלמין משותף נחלים - בארות יצחק
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ בישוב נחלים21/04/1983
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/424/ג13/11/1988
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ דתקנון
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 83/ 1תחנת דלק נחלים - בעלות פרטית29/10/1970
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ במ/ 424/ 18נחלים.23/05/2006
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ מק/ 424/ 22.03/09/1998
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ מק/ 424/ 26שינוי קו בנין
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ מק/ 424/ 27הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית בת תוקף22/08/2005
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ מק/ 424/ 29שינוי קו בנין אחורי31/05/2005
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגמ/ 424תכנון כולל19/06/1958
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגמ/ 589וילהלמה, מזירעה21/02/1957
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתחמ/ 424/ 32מרכז ספורט ובילוי מושב נחלים
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתחמ/ 424/ 5שינוי גבול גז/ 424 ושינוי גבול חלקה 53
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתחמ/ מק/ 424/ 34חבל מודיעין - נחלים - איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים28/03/2011
מרכזחבל מודיעין, נחליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 05/ 284/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתמשמ/ 58/ גזשינוי משבצות חקלאיות25/10/1987