תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגז/ 197יער בן שמן.22/08/2012
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגז/ 41/ 16שינוי ממשקי עזר למגורים, בכל מגרש תותר יח"ד דיור אחת.
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגז/ 41/ 5בן שמן12/06/1980
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגז/ 479/ 12תוספת ל-10 מגרשי מגורים.11/03/1999
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגז/ 479/ 14שכונת בן שמן מערב.
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגז/ 479/ 2תכנית מס' גז/2/47912/08/1976
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגז/ 479/ 5בן שמן12/12/1991
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגז/ 479/ 6בו שמן מושב29/01/1995
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגז/ 479/ גמושב בן שמן13/11/1988
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגז/ 479/ דתקנון
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגז/ 71בן שמן-אמפיתיאטרון21/05/1964
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגז/ מק/ 41/ 12/ אתכנית מתאר מקומית מס' גז/מק/12/41/א26/06/1997
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)בקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 732שמוש חורג אחסון וטיפול במזגנים.
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)בקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 743ש.ח. אחסון ספרים.
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)בקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 785בינוי למוסד חינוכי בן שמן
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגמ/ 478בן שמן15/12/1955
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגמ/ 479בן שמן03/03/1955
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב), חדידתוכניתמח/ 272צמצום שטח הזרוע המערבית של מחלף בן שמן (דרכים 1/6/443) דרומית למושב חדיד.
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)בקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 461בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 461
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתמשמ/ 32שינוי משבצות חקלאיות11/05/1987
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתמשמ/ 33שינוי משבצות חקלאיות14/05/1992