תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, רנתיהתוכניתגז/ 49תכנית מס' גז/4925/03/1965
מרכזחבל מודיעין, רנתיהתוכניתגז/ 49/ 13תוכנית גז/ 49/ 13
מרכזחבל מודיעין, רנתיהתוכניתגז/ 49/ 15רנתיה15/07/2002
מרכזחבל מודיעין, רנתיהתוכניתגז/ 49/ 2רינתיה29/10/1970
מרכזחבל מודיעין, רנתיהתוכניתגז/ 49/ 3רנתיה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזחבל מודיעין, רנתיהתוכניתגז/ 49/ 4מושה רנתיה30/01/1986
מרכזחבל מודיעין, רנתיהתוכניתגז/ 49/ 4/ אמ.א. מודיעים, מושב רנתיה31/10/1988
מרכזחבל מודיעין, רנתיהתוכניתגז/ 49/ 4/ בשינוי תקנון
מרכזחבל מודיעין, רנתיהתוכניתגז/ 49/ 8תכנית מס' גז/8/49
מרכזחבל מודיעין, רנתיהתוכניתגז/ 49/ 9ביטול הפקעה לשטח צבורי ובטול הפקעה לבאר לא פעיל ע"י חב' מקורות והפיכת השטח ל31/01/1991
מרכזחבל מודיעין, רנתיהתוכניתגז/ 49/ ברנתיה21/07/1983
מרכזחבל מודיעין, רנתיהתוכניתגז/ במ/ 40/ 7כפר טרומן,רינתיה,11/08/1994
מרכזחבל מודיעין, רנתיהתוכניתגז/ מק/ 49/ 14תוכנית גז/ מק/ 49/ 1411/06/2002
מרכזחבל מודיעין, רנתיהתוכניתגז/ מק/ 49/ 15תוכנית גז/ מק/ 49/ 15
מרכזחבל מודיעין, רנתיהתוכניתגז/ מק/ 49/ 17איחוד וחלוקה בהסכמה,העברת שטחים05/10/2006
מרכזחבל מודיעין, רנתיהבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 769שמוש חוג למטרת ארכיון
מרכזחבל מודיעין, רנתיהתוכניתגמ/ 599רנתיה, מזור, בארות יצחק19/06/1958
מרכזחבל מודיעין, רנתיהתוכניתמשמ/ 115/ גזתכנית מפורטת מס' משמ/115(גז)25/08/1988