תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, גמזותוכניתגז/ 439/ 10גמזו02/06/1994
מרכזחבל מודיעין, גמזותוכניתגז/ 439/ 14הקמת שכונה של 15 מגרשי מגורים24/07/2001
מרכזחבל מודיעין, גמזותוכניתגז/ 439/ 16תוספת של 30 מ"ר שטחי בניה למטרות הקמת מבנה עז15/04/2004
מרכזחבל מודיעין, גמזותוכניתגז/ 439/ אגמזו
מרכזחבל מודיעין, גמזותוכניתגז/ 439/ בישוב גמזו16/06/1983
מרכזחבל מודיעין, גמזותוכניתגז/ 439/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/439/ג31/10/1988
מרכזחבל מודיעין, גמזותוכניתגז/ 439/ דתקנון
מרכזחבל מודיעין, גמזותוכניתגז/ מק/ 439/ 13.06/07/1997
מרכזחבל מודיעין, גמזותוכניתגמ/ 603כפר גמזו, בית חבר19/06/1958
מרכזחבל מודיעין, גמזותוכניתחמ/ מק/ 439/ 22מושב גימזו.28/01/2010
מרכזחבל מודיעין, גמזותוכניתמשמ/ 38/ גזתכנית מס' משמ/38(גז)25/10/1987
מרכזחבל מודיעין, גמזותוכניתתגפ/ 439מושב עובדים גמזו15/01/1953