תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 14גנות24/06/1982
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 17מושב גנות30/06/1991
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 18.
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 2גנות18/08/1960
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 2/ אתכנית מס' גז/2/509/א22/08/1965
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 2/ בגנות21/04/1983
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 2/ גמושב גנות31/10/1988
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 20גנות01/08/2004
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 21הרחבת מושב גנות26/11/2009
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 23גנות05/11/2002
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 26גנות14/08/2003
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 6גנות28/02/1974
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 9גנות26/06/1980
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ אגנות- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגמ/ 509תכנית מפורטת מס' גמ/50909/06/1955
מרכזעמק לוד, גנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 04/ 261-262/ 4דחיית התנגדות לאחסנה בשטח חקלאי בשימוש חורג
מרכזעמק לוד, גנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 04/ 300/ 4דחיית התנגדות לאחסנה בשטח חקלאי בשמוש חורג
מרכזעמק לוד, גנותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 405קו ירקון מערבי גנות- מסובים
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתמשמ/ 64שינוי משבצות חקלאיות27/07/1988