תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה096/ 10/ 2תכנית איחוד וחלוקה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים101/ 10/ 2הקמת מתקן תיקשורת קטן
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה102/ 10/ 2ערר על תכנית גת/מק/5907/2
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומית15120/ 8בניית רפת תוספת סככות לרפת
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומית17/ 15120סככת רפת
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים170/ 06/ 2הקמת מתקן שידור קטן - אנטנה - לפי תמ"א 36
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומית21/ 15120תוספת לרפת כקירוי בין שתי סככות קימות.
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומית23/ 15121סככת מפטמה+מתבן+מבנה עזר
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומית41/ 15121תוספת לרפת קימת
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 12801יחידות ארוח שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 14378דרך להולכי רגל-שדמות דבורה23/05/2006
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 17270נחלה 48 , שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 17271נחלה 28 , שדמות דבורה16/12/2010
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 17570מטמנת , שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 18603שנוי יעוד קרקע בנחלה מס' 29, שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 18604נחלה 38 ג'זבי, שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 18872קביעת הוראות וזכויות בניה, קביעת שימושים מותרים, שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 18971נחלה 38, שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 2154שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 3536שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 4354מחצבות חזריה בשדמות דבורה-(גניזה)
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 5907מושב שדמות דבורה18/08/1994
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגנ/ 15606שינוי בנחלה 6901/06/2010
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגנ/ 15692שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגנ/ 15693צמרים בנחלה-שדמות דבורה07/03/2010
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגנ/ 15864נחלה 54, ע"ש מיכה שוורץ, שדמות דבורה20/08/2007
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגנ/ 17569הקמת מבני משק לבעלי חיים, נחלה מס' 58, מושב שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגנ/ 17882שנוי יעוד קרקע, נחלה 34, שדמות דבורה08/07/2010
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ 5907/ 1איחוד וחלוקה חדשה, שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ 5907/ 2תכנית איחוד וחלוקהבהסכמה, חלקות א', שדמות דבורה17/11/2009
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ 5907/ 3החלפת שטחים, שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ 5907/ 5איחוד וחלוקה, נחלה 10, שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ 5907/ 6חילופי שטחים בנחלה 12 - שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ 75/ 3שינוי לתכנית מפורטת ג / במ / 75 ותיקון לתכנית ג / 5907 - ששדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ גבמ/ 75/ 3תוכנית גת/ מק/ גבמ/ 75/ 303/05/2000
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ גבמ75/ 7ניוד אחוזי בניה ושינוי קווי בניין, שדמות דבורה22/08/2005
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומיתשדמות דבורה 2007/ 119הגדלת רפת לפיטום עגלים
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומיתשדמות דבורה 2008/ 119תוספת סככת רפת חלב ובור זבל + הקלה בגובה