תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19ישרש01/08/1968
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 12תחנת תדלוק
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 13ישרש14/11/1996
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 14ישרש29/09/2005
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 20הגדלת שטח הבניה המותרים בקומה אחת+45 מ"ר מבני עזר. הגדלת ה-0.00 של הבניין.
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 22פיצול נחלה ישרש.31/07/2008
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 4ישרש07/10/1976
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 5שינוי פרצילציה למגרשים...המרת שטח בינוי ציבור... שינוי התווית דרכים...
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 6מושב ישרש06/10/1983
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 6/ אשינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות.
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 6/ בשינוי תקנון
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 7הקטנת קו בנין לדרך ראשית בילו רמלה בכניסה למושב ישרש.10/06/1993
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 8מושב ישרש26/12/1991
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 9/ אשינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ בישרש16/06/1983
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ מק/ 19/ 15ישרש - חלוקה של מגרש לשני מגרשים22/02/2004
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ מק/ 19/ 16ישרש - חלוקה בהסכמה של מגרש 227/11/2003
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ מק/ 19/ 25שינוי קו בנין צידי - מושב ישרש מג' 5.
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ מק/ 19/ 26תוכנית גז/ מק/ 19/ 2618/08/2011
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ מק/ 202/ ההעברת זכויות בניה09/07/1998
מרכזגזר, ישרשבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 773ש.חורג למטרת קטרינג
מרכזגזר, ישרשתוכניתמשמ/ 116שינוי משבצות חקלאיות25/09/1988