תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28שעלבים
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 1שעלבים13/09/1973
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 21/ אתחנת תדלוק מסוג ג' ושרותי דרך.
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 22אורחן שעלבים מערב, תחנת עזרה ראשונה ומקום תפילה, תחנת תדלוק.
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 24בית עלמין21/08/2002
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 26שעלבים הרחבה קהילתית29/03/2005
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 29הוספת שטח עיקרי.17/01/2005
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 32הוספת שטח עיקרי - 6.16 מ"ר.
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 39הגדלת זכויות בניה בשלב א ו- ב' בנוף איילון
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 7/ 1שעלבים29/10/1989
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ במ/ 28/ 14שלעבים26/12/1991
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ במ/ 28/ 14/ 1שלעבים01/07/1993
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ במ/ 28/ 14/ 1/ אשינוי לתכנית המתאר.02/07/1995
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ מק/ 28/ 25איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים22/05/2000
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ מק/ 28/ 28תוכנית גז/ מק/ 28/ 2810/07/2001
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 507/ א/ 1בינוי לנוף איילון גז/ 28/ 32
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 507/ א/ 2הוספת שטח עיקרי ושטחי שרות. גז/ במ/14/ 28/ א/ 1
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 507/ א/ 3תכנית בינוי עפ"י גז/ ש/ 507/ א
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 517/ אשינויים בבית מגורים (ללא תוספת/שנוי בשטחים).
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 525תוספת בנייה קומה א' + הריסת מחסן.
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 541/ אתוספת קומה א' + גדרות. נוף איילון
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 547/ אחוקיות לבניין קיים + בקשה למחסן חדש.
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 548תוספת קומה א' + הריסת מחסן + פרגולות.
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 561תוספת ליח"ד מגורים קיימתבקומה עליונה.
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 563תוספת קומה א' + הריסת גדר ובניית גדר חדשה.
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 630סגירת קטע קיר במרפסת ק"א בבנין דו קומתי עם 4 גני ילדים
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 630/ אגני ילדים
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 682תוספת בניה במרתף + קומה עליונה לבית קיים.
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 783יחד' חדשה בבית דו משפחתי.
מרכזגזר, שעלביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 05/ 332/ 4דחיית התנגדות להקלות במס' קומות
מרכזגזר, מודיעין-מכבים-רעות, שעלביםתוכניתמח/ 152כביש גישה לקיבוץ שעלבים נוף איילון וקרית חינוך שעלבים.15/01/2004
מרכזגזר, שעלביםתוכניתמח/ 60שעלבים03/07/1988
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 497ק.שעלבים שפכי הקבוץ למט"ש איילון, שכונת הבנים.
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 576תחנת שאיבת לביוב נוף איילון
מרכזגזר, שעלביםתוכניתמשמ/ 1שינוי משבצות חקלאיות01/12/1986
מרכזגזר, שעלביםתוכניתמשמ/ 129שינוי משבצות חקלאיות30/06/1991