תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזרערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 8ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית גז/ 64/ א - תל גזר
מרכזגזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 10/ 081/ 4אי מתן החלטה להיתר בנייה
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 19דרכי הגישה לגזר ולבית חשמונאי.
מרכזגזרתוכניתגז/ 102/ 5מרכז בינכפרי בבית חשמונאי.
מרכזגזרתוכניתגז/ 165/ 4.07/02/1991
מרכזגזרתוכניתגז/ 17גזר21/10/1976
מרכזגזרתוכניתגז/ 17/ 1גזר15/07/1982
מרכזגזרתוכניתגז/ 17/ 8שינוי ייעוד לא. תעשיה16/07/2012
מרכזגזרתוכניתגז/ 170/ 1אזור תעשיה - גזר
מרכזגזרתוכניתגז/ 170/ 2קטע כביש בין 40 לכביש 44
מרכזגזרתוכניתגז/ 170/ 3כביש 423 בקטע בין כביש 44 לכביש 424.
מרכזגזרתוכניתגז/ 170/ 4כביש גישה ועוקף שעלבים.
מרכזגזרתוכניתגז/ 170/ 5עוקף כרמי יוסף וחיבור ל423-.
מרכזגזרתוכניתגז/ 209שירותי דרך אבן זיו, תחנת תדלוק ושרותי דרך.
מרכזגזרתוכניתגז/ 23פארק אגם האיילון.
מרכזגזרתוכניתגז/ 31תכנית דרך28/08/1958
מרכזגזרתוכניתגז/ 33/ 1מתקן טיפול וסילוק שפכיםלשם ניצולם להשקייה חקלאית אגנים לטיפול ראשוני ומשני וא23/06/1994
מרכזגזרתוכניתגז/ 33/ 2/ איעוד השטח להקמת מתקני טיפול וסילוק שפכים.29/05/1997
מרכזגזרתוכניתגז/ 48גזר24/01/1963
מרכזגזרתוכניתגז/ 64גן לאומי תל-גזר.13/08/1998
מרכזגזרתוכניתגז/ 66.13/03/2007
מרכזגזרתוכניתגז/ 67/ במחצבות האבן נשר רמלה - שלב ד (1).08/01/2009
מרכזגזרתוכניתגז/ 72קבוץ גזר31/10/1968
מרכזגזרתוכניתגז/ 73גזר25/05/1967
מרכזגזרתוכניתגז/ 99בית דגון04/01/1968
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 19דרכי הגישה לגזר ולבית חשמונאי.
מרכזגזרתוכניתגז/ מק/ 28/ 34שינוי בקווי בנין הקבועים בתכנית.תוספת קומה למס' קומות מותר ותוספת גובה13/08/2006
מרכזגזרתוכניתגז/ מק/ 28/ 35שינוי בקו בנין צדדי עבור בית כנסת
מרכזגזרתוכניתגז/ מק/ 4/ 20החלפת שטחים לקו ניקוז בק.חינוך סתריה11/12/2011
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתגזר/ 20050047שמוש חורג בקרקע חקלאית למטרת תחנת משנה ארעית והצבת 3 מכולות לבית פיקוד
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 470התכנית עברה למח/ 259 מאגר גזר
מרכזגזרתוכניתמשמ/ 83שינוי משבצות חקלאיות07/03/1989
מרכזגזרתוכניתמשמ/ 83/ גזתרש"צ07/03/1989
מרכזגזרתוכניתתגפ/ 405לתכנן כפר לשיקום פליטים ערביים ע"י התווית דרכים וחלוקת הקרקע למגרשים למשקי עזר13/03/1958