תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, גבעת כ"חתוכניתגז/ 518/ 10איחוד וחלוקה , שינוי יעוד , הוראות בניה06/04/2003
מרכזחבל מודיעין, גבעת כ"חתוכניתגז/ 518/ 2גבעת כ"ח - הוחלט לאשר עד שנת 73 כולל
מרכזחבל מודיעין, גבעת כ"חתוכניתגז/ 518/ 6המרת חלק חזיתי של מגרש חקלאי לבעל מקצוע,המרת חלק ממגרש חקלאי לשטח חקלאי
מרכזחבל מודיעין, גבעת כ"חתוכניתגז/ 518/ אגבעת כ"ח- הוחלט לאשר עד שנת 73 כולל
מרכזחבל מודיעין, גבעת כ"חתוכניתגז/ 518/ בגבעת כח16/06/1983
מרכזחבל מודיעין, גבעת כ"חתוכניתגז/ 518/ גגבעת כח31/10/1988
מרכזחבל מודיעין, גבעת כ"חתוכניתגז/ 518/ דשינוי תקנון
מרכזחבל מודיעין, גבעת כ"חתוכניתגז/ מק/ 518/ 16שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי עפ"י סעיף 62 א-א- 528/02/2006
מרכזחבל מודיעין, גבעת כ"חבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 760איחסון ציוד דפוס
מרכזחבל מודיעין, גבעת כ"חבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 777ש. חורג למטרת נגריה.
מרכזחבל מודיעין, גבעת כ"חתוכניתגמ/ 518מושב גבעת כח07/11/1957
מרכזחבל מודיעין, גבעת כ"חתוכניתגמ/ 518/ 1התאמת התכנית לתכנית בנין עיר מפורטת גמ/59031/01/1957
מרכזחבל מודיעין, גבעת כ"חתוכניתגמ/ 602גבעת כח19/06/1958
מרכזחבל מודיעין, גבעת כ"חתוכניתחמ/ מק/ 518/ 21איחוד וחלוקה במושב גבעת כח
מרכזחבל מודיעין, גבעת כ"חתוכניתמשמ/ 157גבעת כח05/02/2009
מרכזחבל מודיעין, גבעת כ"חתוכניתתתל/ 26/ 119הפרדה מפלסית גבעת כח02/05/2007