תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ 168/ גתכנית מס' גז/168/ג31/10/1988
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ 479/ בבני עטרות16/06/1983
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ 567/ אדרך 4613 שיפור התוואי בקטע בני עטרות - דרך מס' 444ודרך מס' 444.23/09/1999
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ 618בני עטרות20/05/1965
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ 618/ 1שטח ציבורי במושב בני עטרות
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ 618/ 11בני עטרות - בנים ממשיכים16/01/1996
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ 618/ 14בני עטרות01/09/1998
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ 618/ 15שינוי ייעוד קרקע06/12/1999
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ 618/ 17/ אשינוי משטח פרטי לשטח מתקנים הנדסיים10/12/2000
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ 618/ 2בני עטרות-הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ 618/ 3בני עטרות
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ 618/ 4תכנית מס' גז/4/61807/01/1982
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ 618/ בבני עטרות28/04/1983
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ 618/ גבני עטרות31/10/1988
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ 618/ דשינוי תקנון
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ מק/ 618/ 19תכנון לגדרות27/07/2000
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ מק/ 618/ 26שינוי קו בנין קדמי ע"פ מצב קיים בשטח.15/04/2007
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 761שומוש חורג לאנסטלציה
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 793שמוש חורג אחסון מוצרי קרמיקה.
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגמ/ 600תכנית מס' גמ/60030/10/1958
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתחמ/ 618/ 2תוספת שטח למגרש 84, ביטול מגרש 86... ביטול קטע מס' 1 והפיכתו לשטח ירק
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתחמ/ מק/ 618/ 34שינוי בקו בנין צידי (צפון מזרח) לקו "0" עבור רמפת ירידה למרתף חניה.28/12/2009
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתחמ/ מק/ 618/ 35בני עטרות חלקה 30, מגרש 24.
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותבקשה ועדה מקומיתחמ/ ש/ 5שמוש חורג למבנה עבור עובדים זרים
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 05/ 438/ 4דחיית בקשה להקלה בקו בניין
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 01/ 147/ 4אי-מתן החלטה בתביעת פיצויים לפי סעיף 198
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 04/ 721/ 4סירוב היתר לבית מגורים
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 04/ 949/ 4סירוב היתר לבית מגורים
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 04/ 956/ 4סירוב היתר לבית מגורים
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתמח/ 28הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתמשמ/ 54שינוי משבצות חקלאיות27/09/1987
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתתתל/ 26/ 121הפרדה מפלסית בני עטרות23/01/2008