תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 125צפריה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 139צפריה14/04/1976
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 172צפריה, אחיעזר דרך25/10/1987
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ 11מושב צפריה09/11/2004
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ 13פיצול חלקה א' לשימוש מגורים לבעלי מקצוע01/12/1999
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ 16צפריה27/08/2002
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ 3כפר צפירה27/06/1968
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ 3/ אצפריה01/03/1988
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ 4בטול קטע מדרך מס' 2 והמרתו לשטח פרטי פתוח
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ 5צפריה24/05/1979
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ בצפריה12/05/1983
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/487/ג31/10/1988
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ דשינוי תקנון
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 62כביש גישה מצפריה לתחנת רכבת- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 624פרדסי מהדרין סרפנד- ספרייה07/05/1959
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 624/ 1פרדסי מהדרין16/03/1967
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 624/ 2שינוי יעוד השטח מציבורי לפרטי23/10/1967
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 624/ 4פרדסי מהדרין24/05/1979
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 624/ 7הקמת בית אריזה08/05/1983
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 624/ 9מהדרין בע"מ03/07/1988
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 79/ 2חוות גידולי שדה "המרכז" בית דגן - חלק ב'.28/06/1979
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 8/ 7/ 70"מכון שאיבה" - גני-אביב06/02/1997
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ מק/ 487/ 18איחוד וחלוקה של המגרשים, שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגמ/ 487מושב צפריה04/08/1955
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגמ/ 548תכנית מס' גמ/54830/01/1958
מרכזעמק לוד, צפריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 09/ 55/ 4התנגדות להקמת אנטנה סלולרית
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתמשמ/ 63שינוי משבצות חקלאיות01/03/1988
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתמשמ/ 63/ גזצפריה23/07/1987
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתעל/ 487/ 27תחנת תדלוק צפריה - הרחבת מבנה התחנה.
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתעל/ מק/ 487/ 18/ אמושב צפריה14/06/2010
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתעל/ מק/ 487/ 26הרחבת שטח למוסדות ציבור13/01/2011