תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, נופךתוכניתגז/ 47/ 3נופך04/08/1998
מרכזחבל מודיעין, נופךתוכניתגז/ 47/ 4/ אתוכנית גז/ 47/ 4/ א
מרכזחבל מודיעין, נופךבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 526מ.מ. חבל מודיעין - נופך מערכת מים וביוב.