תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ 15ברקת28/01/1990
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ 18/ אברקת21/06/1998
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ 20הכפריה ברקת
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ 20/ אשינוי ייעוד משצ"פ לאזור מסחרי26/01/1999
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ 3ברקת- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ 31הגדלת גבולות מגרש 23 ביעוד אזור חקלאי משקי א', והפיכתו למגרש חדש מס' 23 א'17/04/2005
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ 35צומת כניסה מדרך מס' 4613 לאזור התעשיה ברקת.
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ 36מגרש הדרכה לנהגים - אתר ברקת.
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ 4ברקת12/09/1968
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ 5ברקת- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ 6מושב ברקת02/08/1979
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ 6/ בברקת08/05/1983
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ 7ברקת- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ דשינוי תקנון
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 566פארק התעסוקה על יד צומת אל-על .09/01/1997
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 96ברקת06/05/1968
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ במ/ 565/ 17מושב ברקת11/02/1993
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ מק/ 565/ 25שינוי קו בנין19/05/1999
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ מק/ 566/ 19ליצור מסגרת תכנונית להמשך פיתוחו של פארק התעסוקה.19/12/2007
מרכזחבל מודיעין, ברקתבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 796בית עלמין גני עד בברקת - תכנית בינוי.
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתגמ/ 565ברקת19/06/1958
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתחמ/ 565/ 33אחוד וחלוקה בהסכמה,הגדלת גבולות מגרש חקלאי א ע"י צרוף חלק ממגרש ביעוד ספורט.16/07/2012
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתחמ/ 565/ 7שינוי גבול תכנית מפורטת ....שינוי פרצלציה.....ושינוי דרך מספר 13 והרחבתה...
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתחמ/ מק/ 566/ 24העברת שצ"פ בין מגרשי הש.ב.צ 39,40 - בקש"ת12/09/2011
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתמח/ 143ייעוד שטח לקבורה, שטח למבנים לצרכי פולחן דתי ושירותים, שטח פרטי פתוח,16/06/2003
מרכזחבל מודיעין, ברקתתוכניתמשמ/ 149אדמת ברקת והסביבה לודים01/10/2003