תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, אפקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 09/ 2סככה חקלאית
צפוןמטה אשר, אפקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים233/ 09/ 2סככה חקלאית
צפוןמטה אשר, אפקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים234/ 09/ 2סככה חקלאית
צפוןמטה אשר, אפקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים235/ 09/ 2סככה חקלאית
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 10065יעוד שטח לתחנת תדלוק, בכביש גלעם-אפק, שינוי למתאר
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 10586בי"ס אזורי לתחבורה, שינוי למתאר, אפק.
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 10599אפק - אזור ספורט ונופש, שינוי למתאר01/02/2001
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 12143שינוי אחוזי הבניה באזור תעשיה ומתקנים
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 12657הרחבת קיבוץ אפק
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 12886שכונת מגורים אפק - הרחבת ק.ביאליק
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 14258קביעת הוראות בנייה באזור מבני משק ומלאכה27/06/2004
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 1624קבוץ אפק11/07/1974
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 16357הרחבת קיבוץ אפק
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 16381שמורת נחל נעמן- כחלק משכונת מגורים אפק
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 16619איחוד וחלוקה והגדלת שטח המגורים , קיבוץ אפק
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 16986אזור מלאכה זעירה דרומית לקיבוץ אפק
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 20330חיבור שכונת אפק - ביאליק על הפארק.
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 2797קבוץ אפק
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 4901תכנית מפורטת מס' 490130/10/1986
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 5345קבוץ אפק12/06/1988
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 5674תחנת תידלוק, קיבוץ אפק
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 7251קבוץ אפק01/11/1993
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 7737שנוי יעוד לתחנת דלק, אפק21/08/1994
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 8020שנוי יעוד למכון רישוי לרכב חקלאי, אפק28/07/1996
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 8138שנוי יעוד לשכונת מגורים, אפקה
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 8167שנוי יעוד לתחנת דלק, אפק
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 8322מתקנים הנדסיים, אפק10/11/1997
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 8325שנוי יעוד לתחנת תידלוק, אפק - (גניזה)
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 9084ביה"ס האזורי לתחבורה, קיבוץ אפק.
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתחא/ מק/ 2000 / 1שינוי בקווי בנין, קיבוץ אפק27/09/2000
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתחא/ מק/ 2009/ 20איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, אפק
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתחא/ מק/ 2009/ 4איחוד וחלוקה ללא הסכמה, גן אירועים, אפק14/06/2010