תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתג/ 11458בית עלמין, טבריה24/05/2001
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתג/ 13507הרחבת הזורעים17/08/2005
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתג/ 16907איחוד וחלוקה במגרשים 116-121 , מושב הזורעים01/06/2010
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתג/ 18991שנוי יעוד קרקע בנחלה 20, מושב הזורעים
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתג/ 293הזורעים
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתג/ 5361מושב הזורעים11/12/1988
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתג/ 7567שינוי יעוד לשרותי דרך ומסחר, צומת פוריה, הזורעים
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתג/ 9221הרחבה למגורים, הזורעים
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתגת/ מק/ 5361שינוי הוראות בניה ומתן לגיטימציה לבניה קיימת, הזורעים09/02/2004
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתגת/ מק/ 5361/ 2שינוי מיקום אזור מגורים , נחלה 37, הזורעים01/07/2010
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתגת/ מק/ 5361/ 3שינוי מיקום אזור מגורים בנחלה 42, הזורעים04/11/2012
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתגת/ מק/ 5361/ 4איחוד וחלוקה ושינוי בקווי בניין בנחלות הישוב- מושב הזורעים
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתגת/ מק/ 75/ 8שינוי הוראות בדבר גודל מגרש מינימלי, הזורעים21/12/2005
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםבקשה ועדה מקומיתגתח/ 2008090אנטנת פלאפון הקמת אתר תקשורת עבור חב' פלאפון.
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםבקשה ועדה מקומיתהזורעים 2007/ 019תוספת לרפת קיימת, הזורעים