תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ 192"הכפריה במודיעים"16/01/1992
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ 206הקמת תחנת משנה (להלן "התחמ"ש) עבור חברת חשמל לישראל בע"מ.30/04/1994
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ 206/ אדרכים לתחנת משנה מודיעין עבור חברת חשמל.19/05/1994
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ 401/ 10אזור תעשיה מודיעים03/01/1991
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ 401/ 11הרחבת שטח המתקנים במחצבת מודיעים, לשם הקמת מפעל בלוקים ומוצרי מלט.02/03/1997
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ 401/ 8מחצבות מודיעים04/12/1983
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ 423/ 9תוכנית איחוד וחלוקה בהסכמה25/05/2000
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ 76/ 1מבוא מודיעים16/10/1977
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ 91/ 5סלילת כביש28/04/1974
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ 91/ 6מבוא מודיעים09/03/1978
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ מק/ 401/ 15מודיעים02/07/2001
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ מק/ 401/ 18אזור תעשיה מודיעים14/03/2004
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתחמ/ 76/ 5אזור מגורים א, ב, ג, ג מיוחד, ב.ציבור, מסחר, ת. דלק, אזור מלאכה ואחסנה, ספורט.
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתמד/ במ/ 5מודיעין. מתחם E.09/04/1992
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 444תכנית אב לביוב מבוא מודיעים.