תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 1מושב עובדים "חמד"- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 10תחנת תדלוק.
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 12שינוי יעוד ; זכויות24/07/2005
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 2חמד13/07/1967
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 2/ אהוראות לבניית בתי מגורים
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 2/ בחמד28/04/1983
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 2/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/2/386/ג31/10/1988
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 2/ דשינוי תקנון
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 5תכנית מס' גז/5/38614/05/1975
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ מק/ 386/ 19מושב חמד-שינוי קויי בנין צדדיים במגרשי מגורים.24/07/2008
מרכזעמק לוד, חמדבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 767שמוש חורג לאחסון מוצרי קרמיקה.
מרכזעמק לוד, חמדבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 782שמוש חורג למטרת איחסון ציוד משרדי.
מרכזעמק לוד, חמדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 05/ 326/ 4סירוב יחידה שניה למגורים
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתמשמ/ 60שינוי משבצות חקלאיות01/03/1988
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתמשמ/ 60/ גזמושב חמד01/03/1988