תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 78ערר על החלטת הועדה המחוזית מרכז לתכנית מח/ 275 - מאגר כפר דניאל
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416כפר דניאל
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416/ 1מושב בית חבר, כפר דניאל12/11/1964
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416/ 14חוות קופים ואזור נופש.23/06/1994
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416/ 17אזור תעשיה כפר דניאל14/12/1999
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416/ 18תכנית אב כפר דניאל
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416/ 23תוכנית גז/ 416/ 2303/07/2003
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416/ 3כפר- דניאל
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416/ 4כפר דניאל26/09/1985
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416/ 6הרחבת כפר דניאל.16/03/1995
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ מק/ 416/ 19כפר דניאל11/01/1998
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ מק/ 416/ 26הרחבת דרכים מאושרות ותוספת חניות, שינוי קוי בנין02/11/2004
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ מק/ 416/ 27חלוקת מגרש אזור תעשיה המשולב בתיירות, מסחר ושרותים ל3 מגרשים ע"פ חניה בהסכמה13/11/2005
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתחמ/ 416/ 28הרחבת כפר דניאל.
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתחמ/ 416/ 31תכנית למגורים בכפר דניאל
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתחמ/ מק/ 416/ 30גן ילדים במרכז כפר דניאל.18/03/2010
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתמח/ 275מאגר כפר דניאל.
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתמשמ/ 39/ 1שינוי משבצות חקלאיות30/03/1997
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתמשמ/ 39/ גזכפר דניאל23/07/1987