תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 1ניר צבי
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 11אזור התעשיה, ניר צבי10/03/1983
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 14אזור התעשיה ניר צבי03/07/1988
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 15ניר צבי17/10/1988
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 17ניר צבי24/03/1994
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 2ניר- צבי- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 20/ אכביש גישה לאזור התעשיה ניר-צבי12/03/2001
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 24תכנית מתאר מקומית מס' גז/ 475/ 2421/05/2012
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 25חלוקה בהסכמה של מגרש לבעלי מקצוע לשלושה מגרשים חדשים.12/08/2004
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 3/ אניר צבי- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 4בית עלמין- ניר צבי- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 5קביעת תכנית מתאר מתוקנת למושב12/04/1973
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 5/ בישוב ניר צבי16/06/1983
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 5/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/5/475/ג31/10/1988
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 5/ דתקנון
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 6ניר צבי26/06/1977
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ מק/ 475/ 18תוכנית גז/ מק/ 475/ 1813/12/2001
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ מק/ 475/ 23תכנון כולל26/12/2000
מרכזעמק לוד, ניר צביבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 779ש. חורג בית מלאכה ליצור מיץ הדרים.
מרכזעמק לוד, ניר צביערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 05/ 166/ 4אי מתן החלטה בבקשה להיתר וסירוב לתת טופס 4
מרכזמצפה אפק, עמק לוד, בית דגן, ניר צביתוכניתמח/ 198דרך מס' 44 - קטע בית-דגן - ניר צבי.
מרכזעמק לוד, אחיעזר, כפר חב"ד, ניר צביתוכניתמח/ 266מאגר קולחין ספריה
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתמשמ/ 96שינוי משבצות חקלאיות19/04/1996
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתעל/ 475/ 13המרת מגרש משק עזר מס' 140 למגרש חקלאי משקי מס' 217 א....
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתעל/ 475/ 7קביעת שטח חקלאי משקי בחלקו משטח פתוח ציבורי.. הגדלת שטח לבית קברות...
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתעל/ 475/ 9שינוי קו צדדי..... מ- 4.00 מ' ל- 0 בקומת קרקע ול- 2.70 בקומה נוספת