תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 1מצליח17/06/1976
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 10איחוד וחלוקה בהסכמה,קביעת דרכים חדשות10/12/2001
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 13תכנית מפורטת מס' גז/13/16 שינוי לת.מ. גז/במ/19926/09/2011
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 14הקמת שכונת מגורים חדשה בצמוד למצליח.03/10/2002
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 15מצליח- מתחם דרומי29/05/2003
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 17הגדלת שטח הבניה הכולל ליח"ד, הקטנת קו בנין קדמי, חלוקת המבנה הקיים ל-2 יח"ד.
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 3מושב מצליח11/08/1985
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 3/ אשינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 3/ בשינוי תקנון
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 4שינוי יעוד : מלאכה, משרדים, מסחרי, מזנון, מחסנים.14/10/1993
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ במצליח16/06/1983
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 81שמורת טבע מצליח12/01/1967
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 82בית עלמין -מושב מצליח- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ מק/ 16/ 11.24/02/1998
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ מק/ 16/ 12תכנון כולל09/06/1999
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ מק/ 16/ 23שינוי בקו בנין צידי- מושב מצליח
מרכזגזר, רמלה, מצליחתוכניתמח/ 209מחלפון מצליח דרך מס' 40 לרח' קלאוזנר.21/01/2010
מרכזגזר, מצליחתוכניתתגפ/ 382מושב מצליח05/07/1962