תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, גנתוןתוכניתגז/ 435/ 11הרחבת מושב גנתון.06/04/1995
מרכזחבל מודיעין, גנתוןתוכניתגז/ 435/ 14פיצול מגרש25/10/1999
מרכזחבל מודיעין, גנתוןתוכניתגז/ 435/ 17/ אהרחבת מושב גנתון28/06/2006
מרכזחבל מודיעין, גנתוןתוכניתגז/ 435/ 21שינוי יעוד ממבני ציבור: למסחר, לש.פ.פ, למרכז ספורט, קביעת הוראות בניה.
מרכזחבל מודיעין, גנתוןתוכניתגז/ 435/ 4גנתון27/06/1990
מרכזחבל מודיעין, גנתוןתוכניתגז/ 435/ 8גנתון25/04/1991
מרכזחבל מודיעין, גנתוןתוכניתגז/ 435/ אגנתון- מושב עובדים ג'נדס- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזחבל מודיעין, גנתוןתוכניתגז/ 435/ בגנתון16/06/1983
מרכזחבל מודיעין, גנתוןתוכניתגז/ 435/ גשינוי תכנית מקומית מס' גז/435/ג30/11/1988
מרכזחבל מודיעין, גנתוןתוכניתגז/ מק/ 435/ 18שינוי קו בניין16/03/2000
מרכזחבל מודיעין, גנתוןתוכניתגז/ מק/ 435/ 19שינוי בקו בנין קדמי24/12/2001
מרכזחבל מודיעין, גנתוןתוכניתגמ/ 435/ 1כפר גנתון07/06/1957
מרכזחבל מודיעין, גנתוןתוכניתחמ/ מק/ 435/ 24גינתון - מגרש 300 - הקטנת קו בנין אחורי.23/04/2009
מרכזחבל מודיעין, גנתוןתוכניתמשמ/ 34/ גזגנתון11/05/1987
מרכזחבל מודיעין, גנתוןתוכניתתגפ/ 435גנתון25/12/1952