תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 45תכנית מס' גז/4523/02/1961
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 525/ 12שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/12/52505/07/1987
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 525/ 12/ אשינוי תקנון
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 525/ 18כפר חב"ד.16/05/1991
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 525/ 2כפר חב"ד16/03/1961
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 525/ 2/ אכפר חב"ד- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 525/ 21מעון יום14/11/1993
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 525/ 23.
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 525/ 23/ איצירת 2 מגרשים נוספים באזור מגורים א'26/01/1999
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 525/ 27/ אהוחלף מ-גז / 525 / 27.10/07/2003
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 525/ 3כפר חב"ד
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 525/ 38חלוקת המגרש לבעלי מקצוע מס' 256 לשני מגרשים חדשים, תוספת יח"ד קביעת הוראות21/09/2006
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 525/ 4תוכנית מס' גז/4/52527/01/1983
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 525/ 6כפר חב"ד13/05/1971
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 94מוסד בית רבקה - כפר חבד05/06/1969
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 94/ 1כפר חבד13/05/1971
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ במ/ 525/ 19כפר חב"ד.
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ מק/ 525/ 28הרחבת פסי רכבת.19/02/1998
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ מק/ 525/ 30שינוי הוראות בנוי31/12/1998
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ מק/ 525/ 32איחוד וחלוקת 3 מגרשים בהסכמה24/02/2002
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ מק/ 525/ 34חלוקת מגרש בהסכמה, שינוי בקוי בנין10/05/2005
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ מק/ 525/ 39הרחבת דרך, שינוי קווי בנין.18/03/2010
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגמ/ 525כפר- חב"ד12/09/1957
מרכזעמק לוד, כפר חב"דבקשה ועדה מקומיתלדמ/ 20050212הקמת מתקן תקשורת של חב' פלאפון בכפר חב"ד
מרכזעמק לוד, אחיעזר, כפר חב"ד, ניר צביתוכניתמח/ 266מאגר קולחין ספריה
מרכזעמק לוד, ראשון לציון, כפר חב"דתוכניתמח/ 31גשר להולכי רגל לכפר חב"ד01/06/1978
מרכזעמק לוד, זיתן, כפר חב"דבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 510קטע זיתן-כפר חבד, קו סניקה אזורי - שלב ג'.
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתעל/ 525/ 2/ אביטול רחבה וקביעת מקום חדש לרחבה כמסומן בתשריט
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתעל/ 525/ 37מגרש לבניני ציבור, מרכז כנסים כפר חב"ד.12/10/2008
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתעל/ 525/ 4/ בשינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתעל/ 525/ 43כפר חב"ד- אזור תעשיה צפוני
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתעל/ 525/ 44כפר חב"ד - אזור תעשיה דרומי.
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתעל/ מק/ 525/ 40כפר חב"ד - שכונת לוי יצחק.
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתעל/ מק/ 525/ 48כפר חב"ד חילופים בשטחים לצרכי ציבור