תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, גני יוחנןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהגז/ 08/ 437/ 4התנגדות לתכנית גז/ 25
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25גני יונה (גני יוחנן)23/08/1962
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25/ 1גני יוחנן20/05/1982
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25/ 10אחוד וחלוקה19/05/1999
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25/ 5גני יוחנן18/08/1994
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25/ 5/ אגני יוחנן29/12/1996
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25/ בגני יוחנן16/06/1983
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/25/ג31/10/1988
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25/ דשינוי תקנון
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ מק/ 25/ 13שינוי קו בנין קדמי וצדדי עפ"י מצב קיים בשטח19/09/2005
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתמשמ/ 80שינוי משבצות חקלאיות25/09/1988
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתמשמ/ 80/ גזתכנית מפורטת מס' משמ/80(גז)25/08/1988