תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 401/ 10/ אאזור תעשיה א' יהודה30/04/1994
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ 1טירת יהודה17/06/1976
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ 2טירת יהודה01/09/1977
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ 7.
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ 8הוספת 85 מגרשים ושינויי יעוד10/05/1998
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ 9מושב טירת יהודה - הרחבה ב'.12/07/2001
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ אטירת יהודה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ בשינויים בהוראות הבניה21/04/1983
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ גקביעת יח' דיור שלישית31/10/1988
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ דשינוי תקנון
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתמשמ/ 56/ גזלצורך הכנת תצ"ר24/12/1987
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתתגפ/ 415טירת יהודה04/03/1954