תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 166תכנית מס' 166. תכנית מספר- 16601/04/1954
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 170תכנית מס' 170. תכנית מספר- 17001/04/1954
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 5פדיה23/08/1962
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 10איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים30/03/2000
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 11איחוד וחלוקה בהסכמה שינוי מציבורי למגורים18/05/2005
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 12ביטול איחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 3ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש02/06/1985
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 3/ אשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/3/5/א31/10/1988
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 3/ בשינוי תקנון
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 4מושב פדיה20/12/1988
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 4/ אמשק עזר מס' 82, פדיה04/08/1988
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ בשינוי תכנית מפורטת מס' גז/5/ב16/06/1983
מרכזגזר, בית חשמונאי, בית עזיאל, כפר ביל"ו, פדיהתוכניתגז/ במ/ 203כפר בילו, פדיה, בית עוזיאל., בית חשמונאי.26/11/1992
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ מק/ 5/ 15מושב פדיה- אחוד וחלוקה בהסכמה24/03/2003
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ מק/ 5/ 17שינוי צורה מגרש 221 - פדיה.02/12/2010
מרכזגזר, פדיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 03/ 073/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג בלול לאחסון
מרכזגזר, פדיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 05/ 21/ 4סירוב להקלות בקווי בניין לניוד שטחים