תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים899/ 10/ 2ערר בגין תכניות: ג/7079 ו - ג/ל/מק/116
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 10471הרחבת מושב רם און28/04/1999
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 10954מושב רם- און - נחלות01/02/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 11898תחנת תידלוק רם און02/08/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 12246פיצול והוספת מגרש מגורים- מושב רם און15/05/2002
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 15696חוות לולים , רם און
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 16025הגדלת שטח המגורים בנחלה במושב רם און08/07/2010
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 16531חוות לולים , רם און
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 16822חוות לולים בגוש 20773 , רם און24/03/2010
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 17039מט"ש תענך, רם און08/07/2010
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 18405חוות לולים, רם און06/08/2012
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 19331חוות לולים ברם און
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 20238שינוי זכויות בנייה בחוות לולים מושב רם - און.
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 5110תרש"צ05/07/1987
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 5453אזור תעשיה במושב רם-און15/05/1988
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 7079מושב רם-און06/08/1992
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 7730שנוי יעוד מחקלאי ללול לגידול הודים, רם און
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 103ניוד שטחים ללא שינוי סה"כ שטח , איחוד וחלוקה , רם און09/11/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 105החלפת שטחים ללא שינוי בגודלם, רם און
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 116איחוד וחלוקה של מגרשים, רם און
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 146שינוי גאומטרי של שטח מגורים פל"ח - רם און
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 168החלפת שטחים על ידי איחוד וחלוקה, אזור תעשיה רם און
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 171שינוי גיאומטרי של שטח המגורים והחקלאי המיוחד (פל"ח) ושינוי קו בניין - רם און
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 185שינוי קווי בניין אזור תעשייה רם און06/09/2012
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 23שינוי קו בנין קדמי, רם און07/07/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 43חלוקת מתחם אזור מלאכה ותעשיה, רם און09/01/2006
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 50איחוד וחלוקה , מפעל פולירם, מושב רם און09/01/2006