תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 11/ 10גן לאומי יער חולדה.09/06/2002
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14חולדה10/11/1966
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 1חולדה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 11גן לאומי חולדה
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 13הקמת 138 יח"ד מעבר ל-120 היח"ד הקיימות,09/03/2004
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 14חוות אירועים19/09/2002
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 15תחנת שאיבה23/01/2008
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 22הרחבת תוואי דרך מס' 411 דרומה, באזור מפגש דרך מס' 411 עם מסילת לוד נען ירושלים
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 25דרך גישה למתקן מקורות.
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 4חולדה27/04/1978
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 6חולדה והסביבה08/01/1987
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 7התאמת התכנון בא.ת. ומבני המשק, למצב בפועל27/08/1989
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ מק/ 14/ 10איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמה16/03/2000
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ מק/ 14/ 12איחוד וחלוקה בהסכמה09/11/1999
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ מק/ 14/ 19קבוץ חולדה
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ מק/ 14/ 21הרחבת חולדה שינוי לתכנית גז/ 13/ 14.07/05/2009
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ מק/ 14/ 26קיבוץ חולדה - החלפת שטחים בתחום הקיבוץ
מרכזגזר, חלדהבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 799ש.חורג מטמנה לפסולת יבשה.
מרכזגזר, חלדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 04/ 103/ 4דחיית בקשה להיתר למתקן תקשורת סלולארית
מרכזגזר, חלדה, כרמי יוסף, משמר דודבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 530תכנית ביוב לגוש כרמי יוסף, חולדה, משמר דוד.
מרכזגזר, חלדהישות כלליתשלט/ גז/ ש/ 25קבוץ חולדה ירוק על המים