תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ מק/ 4/ 15קינדלר-מושב סתריה28/02/2011