תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 12מושב אחיסמך15/08/1996
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 13חלוקת מגרש05/10/2000
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 16תחנת תדלוק.
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 17חלוקת מגרש 6601/06/1998
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 19תכנון כולל24/06/1999
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 20אחיסמך11/04/2002
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 23חלוקת מגרש מס' 63 ביעוד אזור מגורים בישוב חקלאי לשני מגרשים.10/04/2006
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 26הגדרת שטח "למתקנים הנדסיים" כוללת הגדרת זכויות בניה.27/11/2007
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 28אחוד וחלוקה בהסכמה עבור 4 יח"ד,שינוי יעוד לפי מתחמים 1 ו-2.08/01/2009
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 6אחיסמך24/05/1991
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 8מושב אחיסמך20/07/1995
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ באחיסמך16/06/1983
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ גמושב אחיסמך31/10/1988
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ ד.
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ מק/ 393/ 22אחיסמך25/06/2002
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ מק/ 393/ 23/ אפיצול נחלה, ושינוי קוי בנין.15/05/2008
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 772ש.ח בדירי אחיסמך למטרת נגריה.
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 776אחסון אלמניום
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 789שמוש חורג אחסון ציוד מוסיקלי.
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 800אחסון חומרי ניקוי.
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגמ/ 393/ 1מושב אחיסמך-מפעל המוביל06/03/1958
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתחמ/ מק/ 393/ 21איחוד וחלוקה של מגרשים.01/11/2009
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתחמ/ מק/ 393/ 29איחוד וחלוקת מגרשים.13/01/2010
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתחמ/ מק/ 393/ 30אחיסמך 48, שינוי קו בנין.22/06/2009
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 404"קו ירקון מזרחי"
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתמשמ/ 90שינוי משבצות חקלאיות20/12/1990
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתמשמ/ 90/ 1שינוי משבצות חקלאיות20/12/1990
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתמשמ/ 90/ גזמושב אחיסמך והסביבה09/11/1988
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתתגפ/ 393אחיסמך10/11/1955