תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13נען03/11/1955
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 1גני-הדר06/06/1985
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 1/ אשינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות , בריכות שחייה.
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 1/ גגני הדר- תשריט השטחים החקלאיים08/12/1991
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 10גני הדר25/07/1990
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 11גני הדר31/01/1991
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 12בעלות פרטית.24/06/1990
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 13גני הדר, גנות הדר
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 14בעלות פרטית - גני הדר15/08/1991
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 15בעלות פרטית13/02/1992
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 16גני הדר23/12/1993
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 17הקמת בריכות שחיה פרטיות.30/04/1994
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 18תוספת 17 מגרשים באזור מגורים חצי חקלאי12/07/2001
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 19גני הדר - בעלות פרטית28/01/1993
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 2גני הדר07/03/1988
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 20גני הדר16/01/1996
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 27גני הדר24/07/2002
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 29חלוקת מגרש 163 ל- 4 מגרשים- גני הדר.
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 3תכנית מס' גז/3/1308/12/1988
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 31גני הדר חלקה 131
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 32חלוקה בהסכמה של חלקה ביעוד מגורים חקלאיים ל-3 מגרשים למגורים חקלאיים ולבעלי מק
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 38שינוי יעוד קרקע, שינוי קוי בנין וחלוקה לשני מגרשים.
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 4תכנית מס' גז/4/13
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 5בעלות פרטית08/12/1988
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 7נספח שטח חקלאי גני הדר.18/02/1990
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 8בעלות פרטית - גני הדר11/06/1989
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 9הצמדת חלקה חקלאית ב' לחלקת הבניה א'15/04/1990
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ מק/ 13/ 22.
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ מק/ 13/ 23שינוי היתרי בניה19/10/1999
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ מק/ 13/ 24שינוי בהוראות גודל שטח מגרש19/10/1999
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ מק/ 13/ 25ביטול דרישה של הצמדת קרקע28/04/1999
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ מק/ 13/ 26שינוי בינוי21/12/1999
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ מק/ 13/ 41שינוי בקו בנין מדרך 4233 גני הדר
מרכזגזר, גני הדרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 04/ 049/ 4סירוב לאישור שטחי שירות
מרכזגזר, גני הדרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 07/ 233/ 4דחיית התנגדות לבניית מועדון קהילתי