תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, בית עריףתוכניתגז/ 423/ 1/ בבית עריף28/04/1983
מרכזחבל מודיעין, בית עריףתוכניתגז/ 423/ 1/ גמושב בית עריף31/10/1988
מרכזחבל מודיעין, בית עריףתוכניתגז/ 423/ 1/ דתקנון
מרכזחבל מודיעין, בית עריףתוכניתגז/ 423/ 11הגדלת השטח למגורים בצהוב בתשריט,במגורים חקלאיים למגרשים עד לגודל 3 דונם.
מרכזחבל מודיעין, בית עריףתוכניתגז/ 423/ 12החלפת שטחים מש.פ.פ. למגורים ודרך ומבעלי מקצוע לדרך מגרש 27, 82.
מרכזחבל מודיעין, בית עריףתוכניתגז/ 423/ 2בית עריף28/09/1979
מרכזחבל מודיעין, בית עריףתוכניתגז/ 423/ 8איחוד וחלוקה בהסכמה01/03/2000
מרכזחבל מודיעין, בית עריףתוכניתגמ/ 423/ 1תכנית מפורטת מס' גמ/1/42321/06/1956
מרכזחבל מודיעין, בית עריףתוכניתגמ/ 601בית עריף, כפר טרומן19/06/1958
מרכזחבל מודיעין, בית עריףבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 460תכנית ביוב במסגרת מ.א. חבל מודיעין.
מרכזחבל מודיעין, בית עריףבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 566קטע נחל מדרום למחצת מודיעים-תכנית נקוז נחל בית עריף
מרכזחבל מודיעין, בית עריףתוכניתמשמ/ 57/ גזתכנית מפורטת מס' משמ/57 (גז)18/04/1989