תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 1שינוים כללים בתכנון המושב
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 10יד רמב"ם29/11/1992
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 12חממות לגידול צמחים במושב יד רמב"ם.10/06/1993
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 13מושב יד רמבם19/05/1994
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 15יד רמב"ם, מגרש 8623/06/1994
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 18פיצול מגרש מס.111 לשני מגרשים:09/04/1998
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 2התוויית דרך גישה ליד רמב"ם
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 20פיצול מגרש 80 ל- 4 מגרשים04/11/1997
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 21פיצול מגרש מס' 93 לשני מגרשים 1093 ו- 1193.24/05/2009
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 22חלוקת מגרש לשלושה מגרשים02/04/2001
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 23תוכנית גז/ 3/ 23
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 24שינוי ייעוד למגורים והתוית שטחים לדרכים25/06/2001
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 27חלוקת מגרשים בהסכמה12/03/2001
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 3יד רמבם-הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 31חלוקה בהסכמה של מגרשים מס' 241,58,21 ביעד אזור מגורים בישוב חקלאי לשני מגרשים.31/10/2004
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 39פיצול נחלה 8, הפרדתה ממגרש נספח 74 והוספת יחידת דיור לנחלה.
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 7שינוי יעוד.. ממקצועי לחקלאי, שינוי ייעוד ..מחקלאי למקצועי ושינוי גבולות...
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 8יד רמב"ם והסביבה06/10/1983
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 8/ אהקמת מרתפים31/10/1988
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 8/ בשינוי תקנון
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 9פיצול מגרש מס' 85 לשני מגרשים (85 א' ו-85 ב') והתרת בנית יחידת דיור בכל מגרש08/10/1992
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ איד רמב"ם- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ מק/ 3/ 28הקטנת קו בנין26/10/2000
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ מק/ 3/ 31מושב יד רמב"ם - חלוקה בהסכמה של מגרשים
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ מק/ 3/ 32איחוד וחלוקה בהסכמה29/04/2004
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ מק/ 3/ 33שינוי קווי בנין - מושב יד רמב"ם
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ מק/ 3/ 34הקטנת קו בניין צדדי מערבי13/11/2005
מרכזגזר, יד רמב"םבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 4טפול בגזם, הצבת מגרסה ניידת ומשקל
מרכזגזר, יד רמב"םערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 02/ 257/ 4אי-מתן החלטה בתביעת פיצויים לפי סעיף 197