תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, מזורתוכניתגז/ 632מזור17/12/1964
מרכזחבל מודיעין, מזורתוכניתגז/ 632/ 1מושב מזור07/10/1976
מרכזחבל מודיעין, מזורתוכניתגז/ 632/ 1/ בשינוי תכנית מפורטת מס' גז/1/632 ב'21/04/1983
מרכזחבל מודיעין, מזורתוכניתגז/ 632/ 1/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/1/632/ג31/10/1988
מרכזחבל מודיעין, מזורתוכניתגז/ 632/ 1/ ד.
מרכזחבל מודיעין, מזורתוכניתגז/ 632/ 7מזור14/07/1996
מרכזחבל מודיעין, מזורתוכניתגז/ 632/ 8איחוד וחלוקה בהסכמה19/05/1999
מרכזחבל מודיעין, מזורתוכניתגז/ 632/ 9השבת יחידת הורים תוך שינוי הוראות בניה למגורים באזור חקלאי משקי05/01/2004
מרכזחבל מודיעין, מזורתוכניתגז/ במ/ 195מזור החדשה.06/02/1992
מרכזחבל מודיעין, מזורתוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).13/10/1994
מרכזחבל מודיעין, מזורתוכניתגז/ במ/ 92/ 2מזור24/03/1994
מרכזחבל מודיעין, מזורתוכניתגז/ מק/ 632/ 15שינוי בקו בנין אחורי למגורים
מרכזחבל מודיעין, מזורבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 762שמוש חורג למטרת איחסון נייר ופלסטיק.
מרכזחבל מודיעין, מזורבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 774שמוש חוורג למטרת ארכיון.
מרכזחבל מודיעין, מזורבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 778שמוש חורג אחסון כלי עבודה.
מרכזחבל מודיעין, מזורבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 780שימוש חורג במבנה מאושר למטרת מיון, קילוף ואריזת תפו"א
מרכזחבל מודיעין, מזורתוכניתחמ/ 632/ 17תוספת זכויות בנייה
מרכזחבל מודיעין, מזורתוכניתחמ/ מק/ 632/ 20גבול בין מגרשים (1-37) ו (A-38) בגוש 6816 מושב מזור
מרכזחבל מודיעין, מזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 04/ 090/ 4סירוב למבנה לעובדים זרים
מרכזחבל מודיעין, מזורתוכניתמשמ/ 59שינוי משבצות חקלאיות29/02/1988
מרכזחבל מודיעין, מזורתוכניתמשמ/ 59/ גזתוכנית משמ/ 59/ גז24/12/1987
מרכזחבל מודיעין, מזורתוכניתתתל/ 26/ 117הפרדה מפלסית מזור02/05/2007