תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 105רמות מאיר19/02/1970
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 106רמות מאיר25/03/1971
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 106/ 1תוכנית גז/ 106/ 1
מרכזגזר, רמות מאירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 11/ 058/ 4מרכז גידול ואילוף כלבים
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 1רמות מאיר29/10/1970
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 1/ ארמות מאיר- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 1/ ברמות מאיר16/06/1983
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 1/ גתכנית מס' גז/1/12/ג31/10/1988
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 10תכנית מפורטת מס' גז/10/1204/11/1997
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 15הפרדת מגרשים מס' 48 ו-348, נחלה מפוצלת, לשני מגרשים27/05/2003
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 2רמות מאיר13/05/1971
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 5רמות מאיר23/09/1976
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 6תכנית בינוי- רמות מאיר28/07/1991
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 6/ אשינוי תקנון
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 8בית עלמין רמות מאיר.
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ במ/ 12/ 9מושב רמות מאיר.27/08/1995
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ מק/ 12/ 11רמות מאיר08/03/1998
מרכזגזר, רמות מאירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 05/ 355/ 4סירוב לעבודות עפר והכנה לחממות
מרכזגזר, רמות מאירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 05/ 364/ 4סירוב היתר לבית מגורים
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתמשמ/ 79שינוי משבצות חקלאיות17/01/1991