תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 07/ 2שימוש חורג למכולת
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 11/ 2היתר לא חתום
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ 10622שינוי יעוד מאזור מבני ציבור למגורים, שינוי למתאר, גן נר12/08/1999
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ 11487אזור תעשיה גן נר
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ 15307בריכת מגן שאול 2, מערבית לגן נר
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ 15594מתקן הנדסי, תחנת פרדס תענך, גן נר28/06/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ 15954בריכת מגן שאול 2, מערבית לגן-נר10/06/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ 17859תוספת יח"ד אירוח באזור מגורים א', גן נר07/11/2011
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ במ/ 31גן-נר11/04/1991
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ בת/ 256אזור תעשיה גן-נר שינוי לתכנית ג / במ / 31
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ גל/ מק/ 115ניוד שטחים ללא שינוי סה"כ שטח, גן נר18/03/2010
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ גל/ מק/ 143שבו-מגורים, גן נר18/03/2010
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ גל/ מק/ 180שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי, גן נר08/08/2012
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ גל/ מק/ 3תוכנית ג/ גל/ מק/ 308/12/1998
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ גל/ מק/ 82תוכנית ג/ גל/ מק/ 82
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ גל/ מק/ 96שינוי הוראות בינוי מאושרות, מבני ציבור, גן נר28/05/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתגל/ מק/ גבמ/ 31/ 3שינוי קו בנין, גן נר
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתתרשצ/ 1/ 1274/ 2חוק רישום שינוים ציבוריים, הוראת שעה, גן נר