תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 1מושב עובדים19/08/1965
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 11אחיעזר13/02/1994
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 14אחיעזר17/06/1993
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 18.
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 2אחיעזר25/12/1975
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 20קביעת זכויות בניה במגרשים חדשים11/11/1998
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 30חלוקה חדשה בהסכמה, תוספת יח"ד אחת07/01/2002
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 31אחיעזר21/05/2002
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 32חלוקת מגרש 100 ל-3 מגרשים14/02/2002
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 33פיצול מגרש בהסכמה לבעלי מקצוע מס' 91 לשלושה מגרשים נפרדים לפי פרק ג' סימן ז21/08/2002
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 34אחיעזר20/06/2002
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 36אחיעזר21/05/2002
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 39פיצול מגרש בהסכמה לבעלי מקצוע מס' 88 לשלושה מגרשים, הריסת מבנים ללא היתר
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 4מושב "אחיעזר"23/04/1976
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 40הפרדת מגרש ליחידת מגורים בגודל 500 מ"ר.
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 5אחיעזר07/10/1976
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ בישובים אחיעזר ויגל16/06/1983
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ גמושב אחיעזר31/10/1988
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ השינוי תקנון
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ מק/ 391/ 24.21/07/1997
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ מק/ 391/ 25.
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ מק/ 391/ 43קביעת קו בנין צדדי וקביעת קו בנין קדמי09/01/2005
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ מק/ 391/ 45שינוי קוי הבניין, העברת זכויות, שינוי גובה, שינוי הוראות17/07/2005
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגמ/ 583ע"י מושב עובדים אחיעזר19/12/1957
מרכזעמק לוד, אחיעזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 08/ 464 / 4אחיעזר מושב עובדים ואחרים
מרכזעמק לוד, אחיעזר, כפר חב"ד, ניר צביתוכניתמח/ 266מאגר קולחין ספריה
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתמשמ/ 62גז18/04/1988
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתעל/ 391/ 25/ אבית עלמין אזורי "עמק-לוד".
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתעל/ 391/ 3שינוי בתקנות קו בניין צדדי למגורים 3.00 מטר..
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתעל/ 391/ 44פיצול מגרש מגורים לבעלי מקצוע לשני מגרשים.
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתעל/ 391/ 44/ אמורי צדוק - מושב אחיעזר 923/05/2012
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתעל/ 391/ 47מתחם מגורים אחיעזר 29
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתעל/ 391/ 48שינוי לתכנית גז/ 391 על תיקוניה ומשמ/62/גז.
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתעל/ 391/ 49תכנית מפורטת
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתעל/ מק/ 391/ 51שינוי בדבר הוראות בינוי28/02/2011