תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגז/ 391/ 10יגל16/01/1994
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגז/ 391/ 13יגל28/03/1994
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגז/ 391/ 17שינוי יעוד משטח לבניני ציבור עבור 11 יחידות דיור11/04/2002
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגז/ 391/ 37שינוי בקו בניין אחורי למגורים והגדלת מס' יחידות הדיור - יגל28/11/2005
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגז/ 391/ 38שינוי יעוד משטח למגורי בעלי מקצוע למגורים.10/07/2003
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגז/ 391/ אקביעת הוראות לבנית בתי מגורים
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגז/ 391/ דשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/391/ד31/10/1988
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגז/ 391/ זשינוי תקנון
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגז/ מק/ 391/ 19תכנית מפורטת מס' גז/מק/19/391
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגז/ מק/ 391/ 37מושב יגל - שינוי בקו בניין
מרכזעמק לוד, יגלבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 758סגירת חממה קיימת ובקשה ל. חורג לאחסון זבלים וזרעים.
מרכזעמק לוד, יגלבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 788ניקוז מקומי יגל, שלב א'.
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגמ/ 391מושבים יגל ואחיעזר02/04/1959
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתמשמ/ 53שינוי משבצות חקלאיות25/10/1987
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתמשמ/ 53/ גזיגל25/10/1987
מרכזעמק לוד, יגלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעל/ 10/ 085/ 4הקמת בית מגורים חדש