תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ 21/ 11הגדלת השטח המיועד למגורים באזור מגורים חקלאיים עד לגודל 3 דונם.
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ 21/ 2תוכנית מס' גז/2/2107/10/1982
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ 21/ 2/ אשינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ 21/ 3כפר בן-נון29/10/1989
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ 21/ 5הרחבת שטח מגורים08/12/1998
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ 21/ 9הגדלת השטח המיועד למגורים באזור מגורים חקלאיים למגרש 22 בצהוב לגודל 3 דונם.
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ מק/ 21/ 10הרחבת כפר בן-נון24/02/2003
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ מק/ 21/ 15שינוי בקו בנין צדדי.28/10/2010
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ מק/ 21/ 20כפר בן נון - שינוי תוואי שטח צהוב בנחלה ע"ש לאב
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ מק/ 21/ 8שינוי קו בנין26/12/2000
מרכזגזר, כפר בן נוןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 798תכנית בינוי לבית כנסת. (גז/ 21/ 3).