תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 12אתר ההנצחה לחיל ההנדסה.16/06/2003
מרכזגזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 13יצירת מסגרת תכנונית לישוב קהילתי בן כ-350 יח"ד14/07/2004
מרכזגזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 17יצירת מסגרת תכנונית לשטחים חקלאיים המיועדים עבור מפוני גוש קטיף בשטחי משמר דוד12/07/2007
מרכזגזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 19הקמת מחסנים חקלאיים - משמר דוד
מרכזגזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 4משמר דוד11/08/1985
מרכזגזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 6.
מרכזגזר, משמר דודתוכניתגז/ מק/ 11/ 15חלוקת מגרשים מס' 608 ו 609 באזור שרותים ותעשיה נקיה.15/04/2007
מרכזגזר, משמר דודתוכניתגז/ מק/ 11/ 20שינוי מתחם אמפיתאטרון ושטח למבנה ציבור בגן לאומי- אתר הנצחה חיל ההנדסה12/09/2011
מרכזגזר, משמר דודבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 790תכנית בינוי לאזור תעשיה, גז/ 11/ 4 משמר דוד.
מרכזגזר, חלדה, כרמי יוסף, משמר דודבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 530תכנית ביוב לגוש כרמי יוסף, חולדה, משמר דוד.
מרכזגזר, משמר דודתוכניתתגפ/ 319תכנית מס' תגפ/31928/02/1952